Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie

PROJEKTY

Artykuły

 • "Sieć na kulturę"

  Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie przystąpił do projektu "Sieć na kulturę", którego organizatorem jest Fundacja Zrównoważonego Rozwoju.

  Głównym celem projektu jest:

  - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników instytucji kultury;

  - Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży;

  - Wyposażenie placówek w niezbędny sprzęt elektroniczny.

   

  Czytaj Więcej o: "Sieć na kulturę"
 • Projekt Od kropelki do kropelki 2021 rok

  Projekt "Od kropelki do kropelki" realizowany jest dzięki grantowi finansowanemu z Funduszu Naturalnej Energii. Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja "Za górami, za lasami".

  Cele główne projektu:

  - kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa,

  - zaangażowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz środowiska,

  - prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej z wykorzystaniem aktywnych i terenowych form pracy,

  - wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska,

  - tworzenie infrastruktury sprzyjającej działaniom z zakresu ochrony środowiska.

  Cele szczegółowe:

  - kształtowanie postaw i budowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej gminy Manowo,

  - zaangażowanie mieszkańców do działalności na rzecz pozyskiwania wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych oraz do budowy przydomowych instalacji do gromadzenia wód opadowych,

  - ustawienie sześciu ogólnodostępnych pojemników do gromadzenia wody deszczowej,

  - integracja środowiska lokalnego poprzez udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska.

  Podczas projektu zorganizowano cykl spotkań z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zajęcia edukacyjne o tematyce wodnej dla dzieci przeprowadzone w świetlicach oraz Strefę Edukacyjną "Od kropelki do kropelki" podczas I Rodzinnego Pikniku Ekologiczno-Sportowego w Wyszewie. Wspólnie z mieszkańcami zainstalowano 6 pojemników do gromadzenia deszczówki przy świetlicach w Manowie, Rosnowie, Wyszewie, Kretominie, Wyszeborzu oraz Grzybnicy, którą wykorzystuje się do podlewania terenów zielonych. Dzieci i młodzież wykonali makiety przyrodnicze, przedstawiające obieg wody w przyrodzie. 

  Cykl zorganizowanych zajęć edukacyjnych dla dzieci:

  - Obieg wody w przyrodzie: zajęcia odbyły się w 6 świetlicach w terminie od 28 do 30 kwietnia br. Zajęcia polegały na przedstawieniu dzieciom jak wygląda cykl obiegu wody w przyrodzie, wytłumaczenie skąd bierze się woda w kałuży, jak powstaje deszcz, śnieg itp. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach teoretycznych po czym samodzielnie wykonały rysunek, który pozwolił sprawdzić czy prawidłowo zrozumiały istotę tematu. W trakcie zajęć posługiwano się planszą edukacyjną co znacznie ułatwiało zobrazowanie dzieciom cyklu obiegu wody w przyrodzie. 

  -Metody pomiaru odpadów: zajęcia plenerowe odbyły się 17 maja 2021 r., gdzie dzieci zobaczyły jak wyglądają profesjonalne urządzenia do mierzenia poziomu opadów atmosferycznych.  Dzieci nauczyły się jak wykonywać wykres opadów oraz jak prawidłowo odczytywać poziom opadów z deszczomierza. 

  - Jak oszczędzać wodę: 

  Czytaj Więcej o: Projekt Od kropelki do kropelki 2021 rok

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-09-06 13:03przez:
Opublikowano:2021-09-06 13:03przez:
Zmodyfikowano:2021-09-06 13:02przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
Odwiedziny:3820

Rejestr zmian

 • [2021-09-06 13:02:55]-