Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie

Świetlica w Wyszeborzu

Kontakt:

Świetlica w Wyszeborzu

Wyszebórz 28

76-015 Manowo

Instruktor: Jolanta Zielińska

e-mail: swietlica_wyszeborz@wp.pl

Artykuły

 • Kilka słów o świetlicy...

  Celem działalności świetlicy wiejskiej jest zapewnienie kulturalnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczą się one współżycia w grupie, koleżeństwa, tolerancji i kulturalnego życia codziennego. Uczą się szlachetnej rywalizacji sportowej, wrażliwości i dostrzegania potrzeb innego człowieka. Świetlica jest dostępna dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. 

  Do zadań świetlicy należy: 

  - zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,

  - udzielanie pomocy w nauce,

  - organizowanie wychowankom czasu wolnego (zabawa, zajęcia sportowe, wycieczki),

  - inne formy aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym,

  - dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci.

  Zajęcia w świetlicy prowadzone są  według przygotowanego planu rocznego. Świetlica pełni funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze.

  W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  - kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy: quizy, konkursy, układanki tematyczne, krzyżówki, 

  - zwiększające aktywność fizyczną: gry i zabawy na boisku, 

  - kształtujące wyobraźnię dziecka i jego aktywności twórczej: malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, kolorowanie,

  - doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym - czytanie książek, czasopism, układanie opowiadań.

  W świetlicy, w której pracuję staram się stworzyć jak najlepsze warunki wypoczynku dzieciom powierzonym mojej opiece. Zapewniam im bezpieczeństwo , jak również stwarzam warunki do wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych. Dbam o wszechstronny rozwój moich podopiecznych, prowadząc różnorodne zajęcia zgodnie z rocznym planem zajęć.

   

  Czytaj Więcej o: Kilka słów o świetlicy...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-16 12:24przez:
Opublikowano:2021-07-16 12:24przez:
Zmodyfikowano:2021-07-16 12:23przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
Odwiedziny:6462

Rejestr zmian

 • [2021-07-16 12:23:26]-