Kalendarium imprez  

lipiec 2020
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Świetlica w Wyszewie - informacje ogólne

Szczegóły

Świetlica środowiskowa w Wyszewie została otwarta 7 marca 2001 roku, z inicjatywy okręgowego oddziału TPD w Koszalinie i Urzędu Gminy w Manowie. Jej opiekunem został pan Maciej Łopuch. Zajęcia odbywały się od godz. 13:00 do 18:00. Od 12 września 2001 roku opiekunem została pani Elżbieta Jantoszak. Zajęcia odbywały się od godz. 13:30 do 16:00. Od stycznia 2008 roku świetlicę prowadziła pani Teresa Jachimowska, a od 6 stycznia 2009 roku opiekunem świetlicy została pani Małgorzata Kowal. Zajęcia trwają od godz. 13:00 do 20:00. Tutaj dzieci spędzają popołudnia nie tylko na odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do zajęć w szkolnych, ale też na licznych rozrywkach.

Zajęcia w świetlicy odbywają się zarówno na sali gimnastycznej jak i na świeżym powietrzu np:

 • zajęcia plastyczno – techniczne;
 • zajęcia z kultury osobistej ( higieny, zasad dobrego wychowania);
 • gry i zabawy grupowe integrujące grupę,rozwijające umiejętności współpracy w grupie, w tym rozwiązywania problemów wynikających z przebywania w grupie rówieśniczej;
 • gry planszowe;
 • konkursy, zagadki, krzyżówki;
 • zajęcia audiowizualne (oglodanie bajek i filmów);
 • zajęcia korekcyjne (prowadzone przez P. A. Andrzejewską);
 • gra w siatkówkę;
 • gra w piłkę nożną;
 • piłkarzyki;
 • tenis stołowy;
 • zajęcia turystyczne i rekreacyjne: wycieczki, rajdy rowerowe, piesze, spacery;
 • gry i zabawy na boisku;
 • zabawy na placu zabaw;
 • do dyspozycji mają siłownię oraz salę komputerową.

Oprócz codziennych zabaw i zajęć dzieci uczęszczają w szeregu imprez okolicznościowych przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie, Rady Sołeckiej, Sołtysa, Młodzieżowego Klubu Sportowego "CETRUM REKREACJI WYSZEWO" oraz rodziców.

Ważniejsze wydarzenia z życia świetlicy:

 • Dzień Babci i Dziadka;
 • ferie zimowe;
 • Walentynki;
 • Dzień Kobiet;
 • Pierwszy Dzień Wiosny;
 • Spotkanie Wielkanocne;
 • Europejski Tydzień Sportu;
 • Dzień Matki;
 • Dzień Dziecka;
 • Półkolonia Letnia;
 • Andrzejki;
 • Wieczór Mikołajkowy;
 • Jasełka;
 • Wigilia.

W swojej pracy zwracam uwagę na kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej, nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych drogą bez przemocy, panowania nad emocjami, jak również na upowszechnienie zasada kultury osobistej.

Wdrażam dzieci do przestrzegania regulaminu świetlicy i ujętych w nim zasad. Staram się wyrobić u dzieci nawyk utrzymywania porządku i troski o wspólne mienie oraz dbałości o środowisko naturalne. Poprzez zajęcia plastyczno-techniczne próbuje rozwijać wrażliwość i aktywność twórczą u dzieci oraz ich zainteresowania i uzdolnienia.

Instruktor - mgr Malgorzata Kowal

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie