Kalendarium imprez  

kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

Plan zajęć wakacyjnych!

Szczegóły

 

Plan pracy świetlicy wiejskiej w okresie zorganizowanych zajęć wakacyjnych – Wyszewo 2018

 

Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 16.00.

Okres trwania zajęć 02.07-20.07.2018 r.

 

DATA

TEMATYKA ZAJĘĆ/WYJAZDÓW

CELE SZCZEGÓŁOWE

Poniedziałek

02.07.2018 r.

Dzień organizacyjno - integracyjny

Kwiecista łąka – zajęcia plastyczno - techniczne

-przywitanie dzieci;

- zapoznanie z programem zajęć
i regulaminem;

- integracja grupy poprzez lepsze poznanie siebie nawzajem;

-rozwijanie umiejętności manualnych
-wzmacnianie poczucia własnej wartości;

-rozwijanie zainteresowań
i zdolności plastycznych wychowanków.

Wtorek

03.07.2018 r.

Szlakiem przygód młodych podróżników „

Rajd rowerowy do świetlicy w Manowie

- wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody;

-odczuwanie przyjemności
w obcowaniu z przyrodą;

-wspólne spędzenie czasu wolnego;

- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni.

Środa

04.07.2018 r.

Szaleństwa kulinarne” -soki

Zajęcia biblioteczne

Zajęcia profilaktyczne -
“Moda na niepalenie”

-rozwijanie zainteresowań
i umiejętności kulinarnych;

- kształtowanie nawyków zdrowego, racjonalnego odżywiania się, poznanie piramidy żywieniowej; -wdrażanie do stosowania się do zasad higieny osobistej podczas przyrządzania i spożywania posiłków -zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się w kuchni.

Czwartek

05.07.2018 r.

Radośnie i aktywnie spędzamy dzień - zabawa terenowa
„ Leśne podchody”

 

- integracja dzieci;

-umiejętność dobrej współpracy
w grupie;

- rozwijanie umiejętności kulturalnej zabawy i dobrej współpracy
w grupie;

- rozwijanie sprawności fizycznej
i koordynacji wzrokowo-ruchowej

- przyjęcie otwartej postawy na podejmowanie i rozwiązywanie wyznaczonych zadań.

Piątek

06.07.2018 r.

Wycieczka do Koszalina - kręgle

-rozwijanie i doskonalenie sprawności fizycznej i ruchowej dzieci;

- poznanie techniki i taktyki gry
w kręgle;

- wdrażanie do współdziałania
w zespole, respektowania przepisów
i zasad sportowych;

- ukazanie aktywnych form spędzania wolnego czasu;

-integracja grupy;
-kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych oraz
w środkach transportu.

Poniedziałek

09.07.2018 r.

Coś fajnego z czegoś niepotrzebnego”- zajęcia plastyczno – techniczne

Zajęcia biblioteczne

-pobudzenie kreatywności
i rozwijanie zdolności dziecka;

-poznanie nowych technik plastycznych;

-rozwijanie wyobraźni uczestników;

-kształtowanie umiejętności twórczego myślenia;

- rozwijanie sprawności manualnych;

-kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień;
- wyrażanie swoich myśli i uczuć
w formie prac plastycznych.

Wtorek

10.07.2018 r.

Rajd rowerowy do Ośrodka Edukacji Ekologicznej
w Manowie

-integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej;

-zdobycie wiedzy w zakresie ekologii i wiedzy o środowisku;

-propagowanie bezpiecznej turystyki rowerowej wśród dzieci, młodzieży;

-propagowanie turystyki rowerowej, jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, poznawanie walorów krajoznawczych i przyrodniczych najbliższej okolicy.

Środa

11.07.2018 r.

Szaleństwa kulinarne” - racuchy!

Zajęcia profilaktyczne - Dlaczego tak trudno odmówić?”

-poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę
w kuchni;

- poznanie różnych sposobów odmawiania

- kształtowanie umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach zagrożenia

-rozwijanie wyobraźni uczestników.

Czwartek

12.07.2018 r.

Wycieczka do Koszalina

FLY PARK

-park trampolin

- integracja grupy rówieśniczej
i kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania
w miejscach pobytu;

- upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego,

z uwzględnieniem bezpieczeństwa;

- doskonalenie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
i współodpowiedzialności;

-nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania z dola od rodziców i domu rodzinnego.

Piątek

13.07.2018 r.

W co bawimy się dziś?

(„Ruch i zabawa” – zajęcia ruchowe połączone z grami i zabawami podwórkowymi.)

- upowszechnianie wśród dzieci zasad umiejętności korzystania
z czasu wolnego; ·

- kształtowanie pozytywnych relacji między dziećmi;

·- integracja; ·

- rozwijanie umiejętności współdziałania podczas zabawy;

-uświadomienie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka;

-zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sport.

Poniedziałek

16.07.2018 r.

Wycieczka rowerowa zwiedzamy nasza okolicę

Quiz przyrodniczy

-nabywanie umiejętności współdziałania w grupie;

- odczuwanie przyjemności
w obcowaniu z przyrodą;

- pobudzenie kreatywności
i rozwijanie zdolności dziecka;

- pobudzenie wyobraźni dziecka;

-stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i budowaniu wzajemnego zaufania;

-wspólne spędzenie czasu wolnego;

-integracja dzieci i wzmocnienie więzi koleżeńskiej.

Wtorek

17.07.2018 r.

Zajęcia plastyczne

Rysowanie w plenerze kredą na kartonach.

- pobudzenie kreatywności
i rozwijanie zdolności dziecka;

-poznanie nowych technik plastycznych;

-kształtowanie umiejętności twórczego myślenia;

- rozwijanie sprawności manualnych;

-kształtowanie i rozwijanie własnych uzdolnień;

-kształtowanie umiejętności twórczego myślenia.

Środa

18.07.2018 r.

Szlakiem przygód młodych podróżników - rajd rowerowy do świetlicy

w Wyszeborzu

- wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody;

-odczuwanie przyjemności
w obcowaniu z przyrodą;

-wspólne spędzenie czasu wolnego;

- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej.

Czwartek

19.07.2018 r.

Wycieczka do Dygowa

POMERANIA FUN PARK

-wspólne spędzenie czasu wolnego,

- rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni;

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych.

Piątek

20.07.2018 r.

Zakończenie

Rajd rowerowy

- ognisko

- popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych;

-promowanie aktywnego spędzania czasu;

-rozwijanie turystyki rowerowej;

-integracja społeczności lokalnej;

-popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

Plan może ulec zmianie

Opracowała: mgr Małgorzata Kowal

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie