Kalendarium imprez  

wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Sprawozdania

Sprawozdanie z zajęć wakacyjnych

Szczegóły

Sprawozdanie z zajęć wakacyjnych w świetlicy – Wyszebórz 2014 rok

 

       W świetlicy wiejskiej w Wyszeborzu zostały zorganizowane zajęcia wakacyjne dla dzieci w wieku 6-13 lat. Zajęcia wakacyjne trwały od O7.07.2014 do 25.07.2014, a sfinansowane zostały przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radę Sołecką Wyszeborza, Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie oraz rodziców.

       W pierwszym dniu zajęć dzieci zapoznały się z planem i regulaminem zajęć wakacyjnych. W każdym tygodniu zajęć zorganizowane zostały wycieczki edukacyjno – rozrywkowe. Dzieci wyjechały do Paprot, Kołobrzegu, Koszalina, Szymbarku i do Darłówka. Podczas wyjazdu do Paprot udaliśmy się do ,,Wioski labiryntów'', gdzie dzieci zostały podzielone na trzy grupy. Każda grupa miała wytyczone wskazówki jak dojść do labiryntów, tam grupy rywalizowały ze sobą, aby jak najszybciej odnaleźć flagi i zawiesić na maszcie. Po zaciętej rywalizacji w labiryncie doszło do kolejnego starcia podczas bitwy na kulki z wodą wyrzucane z katapult.
       Kolejna wycieczka odbyła się do Kołobrzegu do muzeum 6D ,,Maszoperia". Całość ekspozycji prezentuje lektor, opowiada historię o życiu i pracy maszopskich społeczności osadzoną w 1913r. Wykonane ręcznie malowidła można było oglądać w okularach 3D. Całość ekspozycji dopełniają efekty specjalne w postaci ruchomej podłogi, mgły i zapachu morskiej bryzy. Po ciekawych przeżyciach w muzeum wybraliśmy się w rejs wycieczkowy statkiem.
Następna wycieczka odbyła się do Multikina w Koszalinie na bajkę pt.: ,,Gang wiewióra'', który opowiadał o życiu zwierząt w parku. Po seansie filmowym odwiedziliśmy Mc Donald. Najbardziej oczekiwaną wycieczka był wyjazd do Szymbarku, tu dzieci zwiedziły dom Sybiraka, dom Trapera, bunkier Gryfa Pomorskiego, muzeum ciesielstwa. Zobaczyły również najdłuższą deskę świata, stół noblisty im. Lecha Wałęsy, największy, koncertujący jeszcze, fortepian oraz kaplicę pw. Św. Rafała Kalinowskiego. Największą atrakcja dla dzieci było wejście do domu do góry nogami.
W ostatnim tygodniu odbyła się wycieczka do parku wodnego „Jan" w Darłówku. Dzieci korzystały ze wszystkich basenów wodnych, zjeżdżalni, jacuzzi oraz z basenu na powietrzu.
       W czasie zajęć wakacyjnych w świetlicy odbyły się zajęcia z elementami socjoterapii. Celem spotkań było: rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania próśb i oczekiwań, kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć, kształtowanie umiejętności widzenia różnic i podobieństwa między ludźmi, tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi, rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć akceptowanie oraz kontrolowanie swoich reakcji. Dzieci nauczyły się nazwać uczucia, jakie ludzie przeżywają w różnych sytuacjach, rozpoznają uczucia wyrażane za pomocą mimiki i gestu. Podczas naszych letnich spotkań nie zabrakło również zajęć plastycznych, podczas których dzieci zaprojektowały własne kartki pocztowe, które podczas wyjazdu do Kołobrzegu wysłały do rodziców, koleżanek i kolegów. „Świetliczaki" wzięły również udział w akcji „ Bezpieczne wakacje 2014" – w związku z tym wzięły udział w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa - celem zajęć było przygotowanie dzieci do bezpiecznego spędzania letniego wypoczynku oraz ukształtowanie właściwych warunków związanych z bezpieczeństwem. Zapoznano dzieci z modelami bezpiecznych zachowań, sposobami szybkiego reagowania na zagrożenia, utrwalanie prospołecznych postaw wśród dzieci i wzbudzenie zaufania do przedstawicieli służb bezpieczeństwa- Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Przystąpiliśmy także do konkursu plastycznego „Bezpieczne wakacje".
       Podczas wakacji jak co roku odbyła się wycieczka do lasu, dzieci nazbierały jagody na pyszne bułeczki z jagodami. W ramach zajęć kulinarnych uczyły się jak upiec bułeczki. Świetliczaki wykazały się dużymi umiejętnościami kulinarnymi. Celem tych zajęć było rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych, kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole, wdrażanie do higienicznego, bezpiecznego i estetycznego przygotowania posiłków. Największą radość sprawiła dzieciom konsumpcja. Pięknie wypieczone bułeczki smakowały wyśmienicie.
       Zajęcia ,,Bezpieczeństwo ruchu drogowego''. Wdrożono dzieciom odpowiednie zachowanie podczas przechodzenia przez jezdnię, uświadomiono zagrożenia w ruchu drogowym, zaznajomiono dzieci z niektórymi znakami drogowymi. Omówiono co to jest sygnalizacja świetlna, co oznacza kolor zielony, czerwony i co oznacza migające światło żółte. Czytano wiersz ,,Kolorowe znaki'' K. Wiśnierwski. W trakcie czytania dzieci pokazywały przykładowe znaki ostrzegawcze, zakazu i nakazu oraz odgrywały scenki ze światłami dla pieszych.
       Podczas zajęć wakacyjnych wychowanków odwiedziła Starszy Kustosz Pani Hanna Psiuch. Temat zajęć ,,Podwodny świat''. Omówiono co to jest podwodny świat kto go zamieszkuje. Dzieciaki wspólnie wycinały elementy rybek, fale morskie oraz części statku i przyklejały na brystol. Zajęcia rozwijały u dzieci pamięć, koncentrację i fantazję oraz kształtowały umiejętności pracy w grupie, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, poszerzanie doświadczeń plastycznych, uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, odkrywanie przez dzieci własnych możliwości twórczych.
        Podsumowanie zorganizowanych zajęć wakacyjnych odbyło się na placu przed świetlicą. Była uczta kulinarna, grillowanie kiełbasek i chłodny deser w postaci lodów. Kończąc spotkanie dzieci dostały jeszcze słodki upominek w postaci czekolady.


Dzieci wraz z instruktorem ze świetlicy w Wyszeborzu dziękują za sfinansowanie tegorocznych zajęć: Radzie Sołeckiej w Wyszeborzu, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wyszewie oraz rodzicom za okazaną pomoc w realizacji zajęć wakacyjnych, w szczególności Pani Teresie Ambroziak oraz Pani Monice Wołoszyńskiej, a także firmie przewozy osobowo-towarowe „RUMCAJS" zRosnowo. To dzięki Państwa wsparciu mogliśmy zrealizować nasze plany i zamierzenia w związku z wakacjami naszych milusińskich. Jesteśmy zobowiązani za pomoc i życzliwość.

Instruktor - Jolanta Zielińska

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie