Kalendarium imprez  

wrzesień 2019
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Świetlica wiejska w Wyszeborzu

Szczegóły

Celem działalności świetlicy wiejskiej jest zapewnienie kulturalnego spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczą się one współżycia w grupie, koleżeństwa, tolerancji i kulturalnego życia codziennego. Uczą się szlachetnej rywalizacji sportowej, wrażliwości i dostrzegania potrzeb innego człowieka. Świetlica jest ogólnie dostępna dla wszystkich chętnych dzieci i młodzieży. Do zadań świetlicy należy w szczególności zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych, udzielanie pomocy w nauce, organizowanie wychowankom czasu wolnego (zabawy, zajęcia sportowe, wycieczki) i inne formy aktywnego spędzania czasu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym, dbanie o rozwój zainteresowań i uzdolnień dzieci. Zajęcia w świetlicy prowadzone są według przygotowanego planu rocznego, według, którego prowadzone są zajęcia. W świetlicy dzieci również maja czas na zabawę, według swoich upodobań. Miejsce to jest głównym ośrodkiem życia kulturalnego, codziennej pracy i twórczych poczynań. Pełni ona funkcje kulturotwórcze, wychowawcze, dydaktyczne oraz opiekuńcze. Z myślą o wychowankach przygotowanych jest szereg zajęć, które dają możliwość rozwijania swoich umiejętności, inspirująco twórczych poczynań.

W świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:
- kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy: quizy, konkursy układanki tematyczne, krzyżówki, redagowanie gazetki świetlicowej.
- zwiększające aktywność fizyczną: gry i zabawy na boisku, konkurencje
- kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej: malowanie farbami, rysowanie, wycinanie, kolorowanie.
- Doskonalenie umiejętności tworzenia wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i ortograficznym – czytanie książek, czasopism, układanie opowiadań.

W świetlicy, w której pracuję staram się stworzyć jak najlepsze warunki wypoczynku dzieciom powierzonym mojej opiece. Zapewniam im bezpieczeństwo, jak również stwarzam warunki do wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych. Dbam o wszechstronny rozwój moich podopiecznych, prowadząc różnorodne zajęcia zgodnie z rocznym planem zajęć, stosując przy tym różne metody i formy pracy stwarzając odpowiednie warunki do aktywności poznawczej i twórczej dzieci.

Instruktor Jolanta Zielińska

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie