Kalendarium imprez  

marzec 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

Plan pracy

Szczegóły

Plan pracy świetlicy w okresie zorganizowanych zajęć wakacyjnych

Data

Tematyka zajęć/wyjazdów

Cele szczegółowe

03.07.2017

Dzień organizacyjny i integracyjny.

Zajęcia profilaktyczne – „Bezpieczne wakacje”

- Zapoznanie z programem i regulaminem;

- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy oraz w czasie wyjazdów;

- promowanie bezpiecznych form spędzania czasu wolnego;

- zapoznanie z atrakcyjnymi i bezpiecznymi formami spędzania czasu wolnego;

- wypracowanie wspólnych norm i zasad;

- zajęcia według scenariusza zajęć „Bezpieczne wakacje”

- wzbudzenie wrażliwości na potrzeby, a także sukcesy i porażki innych osób;

- wykształcenie umiejętności współpracy;

- integracja grupy;

- zapoznanie dzieci z zadaniami służb zorientowanych na ochronę bezpieczeństwa społecznego.

04.07.2017

Zajęcia biblioteczne prowadzone przez  

Panią Hannę Psiuch

- Rozwijanie zainteresowań książkami i czasopismami;

- rozbudzanie motywacji do odwiedzania biblioteki,   motywowanie i zainteresowanie czytaniem;

- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi słownej, wzbogacani słownictwa;

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem;

- rozwijanie wyobraźni twórczej, plastycznej;

- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

- poznawanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką;

- wdrażanie do poszanowania książek;

- rozwijanie pamięci, koncentracji, fantazji;

- wyrabianie postaw świadomego i pożytecznego spędzania czasu.

05.07.2014

Zajęcia kulinarne

,,Sałatka owocowa’’

- Poznanie zasad zdrowego odżywiania;

- rozwijanie zainteresowań kulinarnych;

- umiejętne posługiwanie się sprzętem AGD;

- zdobywanie umiejętności w przygotowywaniu sałatek i deserów.

06.07.2017

Zajęcia plastyczne

,,Moja miejscowość i okolice’’

- Rozwijanie zdolności plastycznych;

- rozwijanie wyobraźni twórczej,

- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;

- kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej;

- uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych;

- rozwijanie sprawności manualnej;

- kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- właściwa organizacja stanowiska prac , zgodna współpraca w grupie;

- oszczędne gospodarowanie materiałem.

07.07.2017

Wyjazd pod namioty

- Promowanie aktywnego wypoczynku;

- promocja zdrowia;

- utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie;

- kształcenie właściwych postaw   proekologicznych;

- aktywne spędzanie czasu w bliskim kontakcie z przyrodą;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;

- nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie z dala od rodziców i domu rodzinnego.

10.07.2017

Zajęcia z elementami socjoterapii

 -Tworzenie okazji do budowania konstruktywnych więzi;

 -rozwijanie umiejętności bezpośredniego i otwartego wyrażania próśb i oczekiwań;

 - kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych i         cudzych uczuć;

- kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć;

- kształtowanie umiejętności dostrzegania swoich mocnych stron;

- kształtowanie umiejętności widzenia różnic i podobieństw między ludźmi;

- zwiększenie poczucia własnej wartości;

- kształtowanie umiejętności skutecznego porozumiewania się;

- kształtowanie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć;

- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji;

- kształtowanie umiejętności interpersonalnych.

11.07.2017

Wycieczka piesza do lasu

,,Zbieramy dary lasu-jagody’’

- Przypomnienie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas marszu ulicą i w terenie;                          

- wzbogacenie swojej wiedzy o najbliższej okolicy i jej bogactwach;

- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;               

- wzbogacanie wiadomości na temat roślinności lasu w okresie letnim; 

- zapamiętywanie kształtu i barwy drzew i liści (sosna, dąb, brzoza, klon, świerk, modrzew, jodła, buk);

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody;   

12.07.2017 

Zajęcia kulinarne

„Jagodzianki’’

-Doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni oraz poznanie jego wszechstronnego zastosowania;        

   - nauczenie się komponowania codziennego jadłospisu oraz doboru przykładowego menu na odświętne okazje z wykorzystaniem pełnowartościowych produktów;

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;  

-doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowywania śniadań i kolacji;

 -nauka pieczenia prostych ciast, ciasteczek oraz przyrządzania innych deserów;

-zdobywanie umiejętności gotowania prostych dań obiadowych, przygotowywania sałatek i surówek;

 -uczenie się sporządzania listy zakupów artykułów spożywczych niezbędnych w kuchni na bieżąco oraz potrzebnych na zaplanowane potrawy.                       

13.07.2014

Zajęcia biblioteczne

Prowadzone przez Panią Hannę Psiuch

 - Rozwijanie zainteresowań książkami i czasopismami;

- rozbudzanie motywacji do odwiedzania biblioteki,   motywowanie i zainteresowanie czytaniem;

- doskonalenie umiejętności budowania wypowiedzi   słownej, wzbogacani słownictwa;

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania ze   zrozumieniem;

- rozwijanie wyobraźni twórczej, plastycznej;

- zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci i   poznawanie ich twórczości;

- kształtowanie umiejętności pracy zespołowej;

- poznawanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką;

- wdrażanie do poszanowania książek;

- rozwijanie pamięci, koncentracji, fantazji;

- wyrabianie postaw świadomego i pożytecznego spędzania czasu.

14.07.2014

Wyjazd do Koszalina

(Multikino)

- Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

- poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;

- wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- rozwijanie zainteresowań filmem oraz poszerzanie ich wiedzy.

17.07.2014

Wycieczka rowerowa

po lesie

 -Kształtowanie pozytywnych postaw wobec tego, co stworzyła natura;

- kształtowanie właściwych zachowań dzieci dotyczących         

  poszanowania każdej formy życia;

-  wzbogacenie swojej wiedzy o najbliższej okolicy i jej bogactwach;

- rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody; 

- wzbogacanie wiadomości na temat roślinności lasu w okresie letnim; 

- zapamiętywanie kształtu i barwy drzew i liści (sosna, dąb, brzoza, klon, świerk, modrzew, jodła, buk);

- aktywne uczestnictwo poprzez oglądanie, szukanie;        -obserwowanie;

-korzystanie z zasobów przyrody;

-upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;                -poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

18.07.2014

Zajęcia profilaktyczne

,,Narkotyki’’

- Zapoznanie dzieci ze szkodliwym wpływem środków uzależniających;

- umiejętność odmawiania;

- co to jest uzależnienie;

- niebezpieczeństwo płynące z narkotyków.

19.07.2014

Integracyjna wycieczka rowerowa  do świetlicy w Manowie

-Poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, kultury;

-upowszechniania wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego, oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody;

-podnoszenie sprawności fizyczne;

-upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;

-poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;

-integracja dzieci z innymi świetlicami.

20.07.2014

Zajęcia komputerowe

- Gry i zabawy multimedialne;

- doskonalenie wyszukiwania informacji;

-dostarczenie wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania ze stron internetowych.

21.07.2014

Zajęcia sportowe na boisku. Zakończenie zajęć wakacyjnych

-Wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad współżycia zespołowego, kształtowanie samodyscypliny;

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów;  

- propagowanie zasad „czystej gry” (fair play);

- wdrażanie zasad współdziałania zespołu w czasie  gry;

 - rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

Plan może ulec zmianie   Opracowała: Instruktor Jolanta Zielińska

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie