Kalendarium imprez  

maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

Plan pracy

Szczegóły

 

 

Plan pracy świetlicy w Wyszeborzu

„ Ferie Zimowe 2017"

Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 10:00 do 16:00

Okres trwania zajęć od 13 lutego do 24 luty 2017 r.

 

 

Data

Tematyka zajęć

Cele ogólne

13.02.2017

Bezpieczne ferie – jak bezpiecznie bawić się podczas wypoczynku zimowego.

- Uświadomieniedzieciom niebezpieczeństw i zagrożeń w czasie ferii zimowych;

- kształtowanie nawyku bezpiecznego spędzania czasu wolnego;

- rozbudzenie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo;

- kształtowanie asertywności w różnych sytuacjach;

-utrwalenie zasad powiadamiania odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia;

- propagowanie aktywnego wypoczynku.

14.02.2017.

Zabawy integracyjne z okazji walentynek.

Papierowe serce książeczka- zajęcia plastyczne

– kultywowanie tradycji walentynkowej;
– wytworzenie radosnego nastroju w grupie;

– nawiązanie kontaktów interpersonalnych podczas wspólnych zabaw;

– okazywanie pozytywnych uczuć innym osobom;

– dostrzeganie pozytywnych cech w sobie i w innych ludziach;

– rozwiązywanie zagadek słownych;

– doskonalenie sprawności ruchowej;

-  staranne  wykonanie  pracy plastycznej

- kształtowanie nawyku doprowadzenia pracy, zadania do końca ;

-dbanie o porządek w miejscu pracy.

15.02.2017.

Narkotykom mówię Nie!- zajęcia profilaktyczne;

Zajęcia plastyczne- plakaty profilaktyczne.

- uświadomienie, w jakich sytuacjach i z jakich powodów można sięgnąć po narkotyki;

- uświadomienie skutków uzależnienia się od narkotyków;

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśników;

- kształtowanie postaw asertywnych.

16.02.2017.

Pizza- zajęcia kulinarne.

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat znanej włoskiej potrawy;
- rozwijanie umiejętności kulinarnych dzieci;
- kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku.

17.02.2017.

Dyskoteka oraz Zumba

- kulturalna zabawa w grupie;

- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad umiejętności korzystania z czasu wolnego;

- podnoszenie wrażliwości estetycznej i sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży.

20.02.2017.

Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę – wyprawa do lasu.

 Domki dla ptaszków- zajęcia plastyczno-techniczne

- rozbudzanie zainteresowania losem zwierząt w czasie zimy;

- kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych;

- wdrażanie do systematycznego dokarmiania ptaków w czasie zimy.

21.02.2017.

Figurki z masy solnej- zajęcia plastyczne.

- usprawnianie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni;

- rozbudzenie ekspresji plastycznej i dawanie radości z wykonanego działania

- rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach;

- kształtowanie poczucia estetyki.

22.02.2017.

Serca  z papierowej wikliny- zajęcia plastyczno-techniczne

-  pokazanie dawnego rękodzieła jakim było plecionkarstwo;

 - zapoznanie z obecnymi formami plecionkarstwa;

- nauka wyplatania z papierowej wikliny;

23.02.2017.

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek”– Pączki- zajęcia kulinarne

- samodzielne przygotowanie potrawy;

- nabywanie praktycznych umiejętności kulinarnych niezbędnych w codziennym życiu;

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD.

24.02.2017.

Wspominamy gry dzieciństwa naszych rodziców - Gry na kawałku kartki- „Państwa , miasta”, „Statki”, „Łapki”, „Wąż z wyrazów”, „Kółko i krzyżyk”, „Szubienica” i inne.

- propagowanie różnorodnych gier na kartce papieru jako alternatywa dla gier komputerowych;

- pobudzanie wyobraźni dzieci;

- doskonalenie umiejętności pisania i czytania;

- wzbogacanie słownictwa;

- ćwiczenie pamięci;

- kształtowanie umiejętności  planowania i przewidywania;

 - wyśmienita zabawa w grupie rówieśniczej.

Plan może ulec zmianie

Opracowała: Anna Mikulska

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie