Kalendarium imprez  

czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Sprawozdania

Sprawozdanie z zajęć wakacyjnych - 2018 rok

Szczegóły

Sprawozdanie z zajęć wakacyjnych w Rosnowie 2018r.

W świetlicy wiejskiej w Rosnowie zostały zorganizowane zajęcia wakacyjne dla dzieci . Zajęcia trwały od 02.07.2018 r. do 20.07.2018 r.. Wsparcia finansowego udzieliła nam Rada Osiedla, Gminny Ośrodek Kultury i rodzice dzieci. Zajęcia w świetlicy rozpoczęto od zapoznania dzieci z wakacyjnym planem, opracowania regulaminu, oraz omówienia związku bezpieczeństwa z przestrzeganiem zasad. Podjęto działania integrowania grupy, wdrażania do aktywnego spędzania czasu i wyrabiania umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego.


Odbyły się trzy zajęcia biblioteczne z Panią Kariną Maciejewską w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych , umiejętności wypowiadania się, rozbudzania wyobraźni, wdrażania do działalności twórczej w oparciu o literaturę. Wdrażano dzieci do dobrej współpracy w grupie i podejmowania wyznaczonych zadań.
Podjęto wiele pieszych wycieczek po odległych okolicach jeziora w celu rozwijania sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w terenie. Doskonalono umiejętność określania kierunków. Rozwijano wrażliwość na piękno przyrody poprzez bezpośredni kontakt, obserwowanie roślin , zwierząt leśnych i wodnych. Zabawy ruchowe podczas wędrówek były przyjmowane przez dzieci z ogromną radością. Nad zatoką jeziora zabawy w Berka czy też W chowanego urozmaicała interesująca obserwacja dzikich kaczek (z młodymi). Również liczne gry i zabawy usportowione odbywały się w terenie . Zawody w biegach zostały przeprowadzone na leśnej drodze , gdzie chłód i cień drzew w upalnym dniu stwarzały doskonałe warunki. W czasie mniej sprzyjających warunków pogodowych doskonalono umiejętność gry w tenisa stołowego . Podejmowano gry stolikowe (Chińczyk, Uno, Warcaby, Zgadnij kto to?, itd.) – kształtujące normy postępowania , przestrzegania zasad , umiejętność godzenia się z przegraną. Dużą popularnością cieszyła się zabawa Wygibajtus – rozwijająca ogólną sprawność fizyczną, zwinność i wytrwałość.
Korzystanie z uroków przyrody było podstawą wakacyjnych zajęć. Malarski plener był zwróceniem uwagi na piękno otoczenia jeziora. Dzieci wykonały bardzo ekspresyjne prace plastyczne tradycyjną techniką malarską, doskonaląc postrzeganie, rozwijając zdolności, wyobraźnię, twórcze myślenie i sprawność manualną.
Leśne podchody wdrażały do umiejętnej współpracy w grupie, kształtowały kulturalne zachowania w czasie zabawy , rozwijały sprawność fizyczną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Tym samym wdrażano dzieci do integrowania się w grupie. Zajęcia profilaktyczne – odnośnie agresji i uzależnień doskonaliły umiejętność rozpoznawania emocji, rozumienia skutków porywczego i agresywnego zachowania. Wdrażały do rozumienia zagrożeń związanych z substancjami odurzającymi, rozumienia skutków uzależnień.
Dzień kulinarny był sposobem wdrażania do bezpiecznego posługiwania się sprzętem kuchennym. Wdrażano do przestrzegania zasad higieny podczas przyrządzania posiłków, oraz kulturalnego ich spożywania. Dzieci były zadowolone spożywając samodzielnie przyrządzone kanapki, desery i herbatę.
Odbyły się trzy wycieczki wyjazdowe wspólnie z dziećmi świetlicy w Wyszewie i Manowie. Pierwszą wycieczką dn.06.07.2018r. był wyjazd do Koszalina na grę w kręgle . Dzieci poznały technikę i taktykę gry w kręgle. Gra wdrażała do współdziałania w zespole, respektowania przepisów i zasad sportowych. Kształtowała nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych oraz środkach transportu. Dnia 12.07.2018r. dzieci pojechały do Fly Park (park trampolin) w Koszalinie. Zabawy sprawiały dzieciom ogromną radość. Upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu wpływało na rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i odpowiedzialności za swoje czyny, zwracania uwagi na bezpieczeństwo. Dnia 19.07.2018r. odbyła się wycieczka do Dygowa – kompleksu rozrywkowego Pomerania Fun Park. Wspólnie spędzony czas był dla dzieci pełną urozmaiceń rozrywką. Atrakcje swoją różnorodnością dostarczały nie tylko radość ale usprawniały wszechstronnie. Dawały okazję do rozwijania sprawności ruchowej, zręczności i orientacji w przestrzeni; kształtowały nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych. W czasie wszystkich wycieczek dzieci z Rosnowa zachowywały się bardzo dobrze i zasługują na pochwałę . Nigdy nie sprawiały trudności – stosowały się do zasad . Pozostaje tylko życzyć im na dalsze wakacje wszystkiego najlepszego.


mgr Maria Kumaniecka

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie