Kalendarium imprez  

kwiecień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

PLAN ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ ZIMOWYCH

Szczegóły

PLAN  ZORGANIZOWANYCH  ZAJĘĆ W OKRESIE FERII ZIMOWYCH  

13.02.2017- 24.02.2017 r.

W ŚWIETLICY „ROZGŁOŚNIA”  W ROSNOWIE

 

Lp.

DATA

Tematyka zajęć

CELE:

1.

      13.02.2017

     Poniedziałek

Spotkanie organizacyjne z dziećmi, przedstawienie planu ferii zimowych.

Warsztaty ”Aerodynamika”- prowadzone przez animatorów z „Pomysłowej Fabryki” w Koszalinie

- zapoznanie z programem i regulaminem;

- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas  zajęć w świetlicy oraz w czasie wyjazdów;

- promowanie bezpiecznych form spędzania czasu  wolnego;

- zapoznanie z atrakcyjnymi i bezpiecznymi  formami spędzania czasu wolnego;

- wykształcenie umiejętności współpracy;

- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia,

- wzbudzenie pasji naukowych,

- poszerzenie horyzontów oraz przełamywanie

barier i niechęci do edukacji przedmiotów ścisłych,

2.

14.02.2017

 

Wtorek

Wyjazd do Koszalina „Fly Park”- park trampolin

- propagowanie kultury fizycznej poprzez dobrą zabawę,

- łączenie wysiłku i zabawy

-aktywizacja wszystkich partii mięśni,

-poprawa kondycji.

3.

15.02.2017

Środa

Teatr z Krakowa- KRAK-ART. – SPEKTAKL -„Nie ma jak w domu”

Gry i zabawy z chustą animacyjna Klanza

Spotkanie z ichtiologiem – PZW nr 61 w Rosnowie

- rozbudzanie zainteresowań dzieci teatrem;

- przygotowanie do świadomego uczestnictwa w kulturze, obcowania ze sztuką,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej;

- pobudzanie dzieci nieśmiałych i mało aktywnych do wspólnej zabawy, zaspokojenie potrzeby zabawy,

-  czerpanie radości płynącej z ruchu i przebywania w grupie,

-rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą,

-wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna,

-wdrażanie do przestrzegania regulaminu amatorskiego połowu ryb

4.

  16.02.2017

Czwartek

Wyjazd do Koszalina „Kręgielnia”

Gry planszowe; „5 sekund”, „Zgadnij kto to?”

- integracjazespołu klasowego,

-wdrażanie do aktywnego wypoczynku

-podnoszenie aktywności ruchowej poprzez podejmowanie działań rozwijających sprawność fizyczną,

- gry rozwijające szybkość myślenia,

- radzenie sobie z presją czasu,

- rozwijanie twórczego myślenia,

- sprawdzenie własnej wiedzy,

5.

  17.02.2017

Piątek

Zajęcia profilaktyczne „Nie piję i zdrowo sobie żyję”

Gry i zabawy profilaktyczne

- rozwijanie samoświadomości, samooceny, samodyscypliny,

- przestrzeganie zasad i norm etycznych,

- dostarczenie wiedzy o powodach wchodzenia w uzależnienie,

- umiejętność podjęcia decyzji "nie", by nie wejść w uzależnienie,

- zapoznanie ze szkodliwością alkoholu, nikotyny, nadużywania leków, narkotyków,

- uczenie młodzieży umiejętności przeciwstawienia się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia,

- dostarczenie wiedzy i obalanie mitów na temat uzależnień,

6.

  20.02.2017

Poniedziałek

Maraton gier zapomnianych- „państwa i miasta”, „Kółko i krzyżyk”, „Statki”

Zima na wesoło”- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem farb, gąbki i pasty do zębów.

Warsztaty prowadzone przez           p. Małgorzatę Szutko-   „Powertex”

- ćwiczenie pamięci, refleksu i koncentracji uwagi,

 - poszerzanie wiedzy ogólnej

-kształtowanie umiejętności odczytywania i zapisywania położenia punktów w układzie współrzędnych,

-kształtowanie logicznego myślenia,

-kształtowanie umiejętności opracowywania strategii w grze,

- wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy,

- kształtowanie umiejętności współpracy w zespole,
-  wyzwalanie i rozwijanie próżnych sposobów twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej, plastycznej),

- doskonalenie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej wyrazów,

-ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej, 

- poznanie nowej techniki utwardzania tkanin,

- kształcenie umiejętności formowania materiałów,

7.

21.02.2017

 

 Wtorek

„Niech żyje bal…”- wykonanie czapki karnawałowej, karnawałowe zabawy przy muzyce

Zajęcia kulinarne „Tosty”

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;

-kształtowanie umiejętności wykonywania czynności kolejno według przepisu

-doskonalenie dzielenia się przestrzenią z innymi dziećmi

- przypomnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa zachowania podczas zajęć,

-zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania
- rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej

- kształcenie umiejętności wspólnej zabawy,

-tworzenie atmosfery życzliwości, współpracy oraz pozytywnych relacji w grupie,

8.

22.02.2017

 

 Środa

Wyjazd do Szczecina                   „Ciuchcia na fali”

-przybliżenie pojęć związanych z muzeum: eksponat, ekspozycja, wystawa,-  - kształtowanie wypowiedzi na temat oglądanych eksponatów,

- poznanie historii kolejnictwa;

 - upowszechniania form aktywnego wypoczynku,

 -poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w rożnych sytuacjach,

9.

   23.02.2017

 

Czwartek

Zajęcia kulinarne „Faworki”- przy współpracy z Kołem Wędkarskim PZW nr 61 w Rosnowie

- zachowanie  zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu AGD,

- znajomość zasad higieny podczas przygotowywania jakichkolwiek posiłków (mycie rąk, a także dbanie o estetykę na stanowisku pracy

-znajomość  i nazewnictwo  tradycji i obrzędów  (tłusty czwartek, karnawał, ostatki)
- znajomość niezbędnych produktów do wykonania chrustów

11.

24.02.2017

Piątek

Trochę starszych kinomanów zapraszamy na seanse „Biura Detektywistycznego Lassego i Mai” oraz wyjątkową GRĘ W KINO! Zagadki i tajemnice filmowe, zwiedzanie najskrytszych zakamarków kina.

Zwiedzanie fabryki zabawek pluszowych „kolor- Plusz”

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej,

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu,

-integracja uczniów i wzmocnienie więzi koleżeńskiej

-zwiedzanie i poznanie miejsc związane z pracą i zabawą oraz nauka szacunku dla ciężkiej pracy ludzi,                                                 

- zapoznanie z etapami powstawania zabawek pluszowych

Plan może ulec zmianie

Opracowała: Magdalena Filipowicz

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie