Kalendarium imprez  

maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

Plan pracy świetlicy w Manowie podczas zajęć wakacyjnych

Szczegóły

 

Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 16.00.

Okres trwania zajęć 02.07. 2018r. - 20.07.2018 r.

 

DATA

      TEMATYKA ZAJĘĆ/WYJAZDÓW

  CELE SZCZEGÓŁOWE

Poniedziałek

02.07.2018.

Dzień organizacyjno - integracyjny

 

 

 

 

 

 

Kosmiczne  przygody – zajęcia czytelniczo - plastyczne

 

- przywitanie dzieci;

- zapoznanie z programem zajęć
 i regulaminem;

- integracja grupy poprzez lepsze poznanie siebie nawzajem;

- budowanie wzajemnego zaufania
 i otwartości;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

- zapoznanie dzieci ze zjawiskami istniejącymi poza kulą ziemską, 
- wzbogacenie zasobu słownictwa dzieci o nowe zwroty i wyrażenia przy realizacji tematyki fantastyczno- kosmicznej,
- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich i wypowiadania się na ich temat, 
- budzenie zainteresowania kosmosem i najnowsza techniką.

Wtorek

03.07.2018.

Wizyta instruktora i dzieci ze świetlicy w Wyszewie. Towarzyski mecz piłki nożnej.

- integracja dzieci poprzez zabawy;

- promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego;

- integracja ze środowiskiem lokalnym;

- promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową;

- integrowanie środowiska rówieśniczego dzieci z różnych świetlic z terenu gminy Manowa;                                                - rozwijanie umiejętności kulturalnej zabawy i dobrej współpracy w grupie;        - rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo - ruchowej;            - przyjęcie otwartej postawy na podejmowanie i rozwiązywanie wyznaczonych zadań.

Środa

04.07.2018.

O zdrowym i dobrym życiu – zajęcia profilaktyczne;

 

 

 

Zajęcia kulinarne – Święto Hot Doga

- poznawanie podstawowych zasad zdrowego stylu życia,                               - pozytywne funkcjonowanie w grupie.

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni;

- kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku;

Czwartek

05.07.2018.

Warsztaty mydlarskie – krótka historia powstania mydła oraz  wykonanie mydełek z wykorzystaniem płatków kwiatów

– uwrażliwienie: zwrócenie uwagi na zapachy, kształty i kolory, wyczucie kompozycji;
– rozwijanie zdolności manualnych i wykorzystywanie wyobraźni;
– zdobywanie wiedzy: poznanie historii mydła i podstawowych pojęć, łączenie ze sobą kolorów. 

Piątek

06.07.2018.

Wyjazd do kręgielni MK Bowling do Koszalina                           

 

 

 

 

 

 

- integrowanie środowiska rówieśniczego dzieci z różnych świetlic z terenu gminy Manowa;                                                 - kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;              - upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa;              - doskonalenie sprawności fizycznej;         - rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;             - nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie z dala od rodziców i domu rodzinnego;

Poniedziałek

09.07.2018.

Klub Ciekawej Zabawy – gry i zabawy na świeżym powietrzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wakacyjne testy, quizy i zabawy – zajęcia w Bibliotece

- rozwijanie zainteresowań sportowych;

- czerpanie radości zadowolenia z uczestnictwa w zajęciach;
- opanowanie i przestrzeganie podstawowych przepisów BHP w czasie organizacji i realizacji zajęć sportowych;

- wykształcanie potrzeby czynnego wypoczynku;

- zrozumienie potrzeby dbania o własną sylwetkę, zdrowie i sprawność fizyczną;
-  kształtowanie umiejętności działania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących;
- wytwarzanie umiejętności panowanie nad swoimi emocjami podczas gier i zabaw z elementami współzawodnictwa.

- kształtowanie umiejętności współdziałania i zabaw w grupie,
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych,
- uświadomienie uczniom sposobów na bezpieczne wakacyjne zabawy,
- kształtowanie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji,
- rozwijanie ekspresji plastycznej

Wtorek

10.07.2018.

Zajęcia ekologiczne dla dzieci w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie

- budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody;

- kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą;

- stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku;

- zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego;

- rozwijanie zainteresowań dzieci ruchem ekologicznym i rozumienie, że podobne działania na rzecz ochrony środowiska podejmują dzieci i dorośli na całym świecie.

Środa

11.07.2018.

Alkohol i jego wpływ na życie człowieka – zajęcia profilaktyczne

 

 

 

 

 

Zajęcia kulinarne – koktajl owocowy

- poszerzenie wiadomości uczniów o alkoholu i jego działaniu na organizm ludzki.
- zapoznanie z pojęciami: alkohol, używanie, nadużywanie, uzależnienie, alkoholizm.
- ukazanie przyczyn sięgania po alkohol.
-  przedstawienie etapów uzależnienia.
- ukazanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu.                             - rozwijanie umiejętności pracy w grupie

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni;

- kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku;

Czwartek

12.07.2018.

Wyjazd do Play Parku w Koszalinie, do Parku Trampolin

- poznawanie podstawowych zasad zdrowego stylu życia,                                - pozytywne funkcjonowanie w grupie;      - integrowanie środowiska rówieśniczego dzieci z różnych świetlic z terenu gminy Manowa;                                                - kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;              - upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa;              - doskonalenie sprawności fizycznej;         - rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;           - nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie z dala od rodziców i domu rodzinnego;

Piątek

13.07.2018.

Konkurs plastyczny dla dzieci pt.: Wakacje bez używek” – malowanie prac przez dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zajęcia cukiernicze – Ciastka jeżyki- pieczenie i dekorowanie.

- promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych;

- zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych;

- zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych;

- uświadomienie dzieci i młodzieży zagrożenia związanego ze stosowaniem używek;

- uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.

- rozwijanie i doskonalenie zmysłów smaku, zapachu, dotyku, wzroku podczas przygotowywania i smakowania przyrządzanych potraw

 - kształtowanie umiejętności zdrowego i   racjonalnego odżywiania

Poniedziałek

16.07.2018.

Wakacyjne ( i nie tylko) przemyślenia – zajęcia w Bibliotece

 

 

 

 „ Kolorowe motyle” – zajęcia plastyczne

- kształtowanie umiejętności współdziałania i zabaw w grupie;
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się i uważnego słuchania innych,;
- uświadomienie uczniom sposobów na bezpieczne wakacyjne zabawy;
- kształtowanie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji;

- rozwijanie wyobraźni plastycznej, inwencji twórczej.                                     - rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem przyrody, jego pięknem.

Wtorek

17.07.2018.

Piankolina – zabawy sensoryczne, wykonanie masy plastycznej

 

 

 

 

- odkrywanie świata poprzez zmysły;        - uczenie się, zapamiętywanie kształtów, kolorów, zapachów itd.;                            - świadome korzystanie ze swoich zmysłów i rozwijanie  wrażliwości dzieci np. na nowe zapachy, kształty i kolory;     -nawiązywanie relacji międzyludzkich;      - kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;                                                   - aktywne spędzanie czasu.                

Środa

18.07.2018.

Makaronowa biżuteria – zajęcia plastyczno - techniczne

 

 

 

 

 

- rozwijanie sprawności manualnych dziecka,                                                   - rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi;     - budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;                  - tworzenie warunków do samodzielnie podejmowanej działalności twórczej;        - odkrywanie  własnych możliwości  twórczych i  kształtowanie  twórczej postawy.

Czwartek

19.07.2018

Wyjazd do Pomerania Fan Parku – parku rozrywki do Dygowa

- poznawanie podstawowych zasad zdrowego stylu życia,                                - pozytywne funkcjonowanie w grupie;      - integrowanie środowiska rówieśniczego dzieci z różnych świetlic z terenu gminy Manowa;                                                - kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;              - upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa;              - doskonalenie sprawności fizycznej;         - rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;           - nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie z dala od rodziców i domu rodzinnego;

Piątek

20.07.2018.

Jagodobranie- wyprawa do lasu na jagody

 

 

 

 

 Zajęcia kulinarne – babeczki z jagodami.

- promowanie walorów przyrodniczych lasów jako źródła zdrowej żywności dla człowieka;                                              - aktywne spędzanie czasu na świeżym powietrzu;                                               - obserwowanie przyrody różnymi zmysłami;                                                 - wyrabianie nawyku właściwego zachowania się w lesie podczas wycieczki;

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni;

- kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku.

Plan może ulec zmianie

Opracowała instruktor: Anna Mikulska

 

 

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie