Kalendarium imprez  

styczeń 2019
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

PLAN W OKRESIE WAKACJI

Szczegóły

Plan pracy świetlicy wiejskiej w okresie wakacyjnym –Manowo 2017

 Świetlica będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do godz. 16.00.
Okres trwania zajęć 03.07-21.07.2017 r.

DATA

TEMATYKA ZAJĘĆ/ WYJAZDÓW

CELE SZCZEGÓŁOWE

03.07.2017.

Dzień organizacyjno – integracyjny

 

Zajęcia profilaktyczne z Policjantem na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku wakacyjnego.

 

Wizyta instruktora z dziećmi ze świetlicy z Wyszewa- wspólne zabawy na świeżym powietrzu.

- przywitanie dzieci;
- zapoznanie z programem zajęć  i regulaminem;
- integracja dzieci poprzez zabawy;
- promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego;
- integracja ze środowiskiem lokalnym;
- promocja zdrowego trybu życia poprzez aktywność ruchową;
- integrowanie środowiska rówieśniczego dzieci z różnych świetlic z terenu gminy Manowa;
- uwrażliwienie dzieci na zachowanie bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku;
- nauka przyjemnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego na łonie natury;
- zapoznanie z zadaniami służb odpowiedzialnych za ochronę bezpieczeństwa społecznego i sposobami szybkiego kontaktu z nimi w razie potrzeby;
- utrwalanie prospołecznych postaw wśród uczniów.

04.07.2017.

Warsztaty plastyczne- wykonanie ramek na zdjęcia wakacyjne.

Zabawy na świeżym powietrzu – gry sportowe i bańki mydlane

- kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych;
-  wyrażanie emocji i przeżyć w toku ekspresji plastycznej;
- rozwijanie sprawności manualnej oraz kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej;
- kształtowanie własnej wartości ze szczególnym uwzględnieniem pozytywów własnej osobowości.

05.07.2017.

Zajęcia biblioteczne z panią Basią Pelc

Konkurs plastyczny- Wakacje moich marzeń

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
- rozbudzenie potrzeby czytania;
- rozwijanie wyobraźni;
 - zdobywanie wiedzy;
- rozwijanie kreatywności;
- rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej;
 - wzbogacanie słownictwa;
 - ćwiczenie umiejętności pracy w zespole;
- przekazywanie wartości i norm społecznych;
 - kształtowanie poczucia estetyki;
- rozwijanie sprawności manualnej;
- kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę;
 - ćwiczenia dokładności, staranności w pracy;
 - rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.

06.07.2017.

Wyjazd do Kręgielni.

- integracja grupy rówieśniczej i kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;
- upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa;
- doskonalenie sprawności fizycznej;
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;
- nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie z dala od rodziców i domu rodzinnego;

07.07.2017.

Zajęcia kulinarne - pizza

Dyskoteka

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat znanej włoskiej potrawy;
- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;
- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni;
- kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku;
- pobudzenie kreatywności i rozwijanie zdolności dziecka;
- pobudzenie wyobraźni dziecka;
-stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i budowaniu wzajemnego zaufania;
- kulturalna zabawa w grupie;
- upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad umiejętności korzystania z czasu wolnego;
- podnoszenie wrażliwości estetycznej i sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży.

10.07.2017

Zajęcia profilaktyczne- Wakacje bez używek.

Tęczowe dłonie – zajęcia plastyczne

Zabawy i gry na boisku sportowym

-uwrażliwianie dzieci na problematykę związaną z uzależnieniami ( papierosy, alkohol) i ich przyczynami;
- przedstawienie  naturalnych  i sztucznych sposoby osiągania dobrego samopoczucia;
- poznanie sposobów odmawiania;
-  utrwalanie nawyku zdrowego sposobu zaspokajania własnych potrzeb jako alternatywa wobec środków uzależniających;
- wypracowanie umiejętności dokonywania wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia.

11.07.2017.

Kino – Multikino Koszalin

- integracja grupy rówieśniczej i kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;
- upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem bezpieczeństwa;
- doskonalenie sprawności fizycznej;
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;
- nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie z dala od rodziców i domu rodzinnego;

12.07.2017.

Zajęcia kulinarne – naleśniki

Malowanie balonami wodnymi na świeżym powietrzu

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat znanej włoskiej potrawy;
- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;
- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni;
- kształtowanie nawyków higienicznych podczas przyrządzania posiłku;
- pobudzenie kreatywności i rozwijanie zdolności dziecka;
- pobudzenie wyobraźni dziecka;
-stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi i budowaniu wzajemnego zaufania;

13.07.2017.

Podchody

Zajęcia kulinarne- koktajl owocowy

- rozwijanie umiejętności kulturalnej zabawy i dobrej współpracy w grupie;
- rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
- przyjęcie otwartej postawy na podejmowanie i rozwiązywanie wyznaczonych zadań.

14.07.2017.

Bajkowe kino świetlicowe.

Warsztaty z masy solnej.

- usprawnianie pracy rąk w zakresie percepcji dotykowej i sprawności manipulacyjnej palców i dłoni;
- rozbudzenie ekspresji plastycznej i dawanie radości z wykonanego działania;
- rozwijanie aktywności dziecka w grupie poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach;
- kształtowanie poczucia estetyki.

17.07.2017.

Zajęcia profilaktyczne – „Papierosy i alkohol – niemodna para.”

Zajęcia plastyczne- plakaty profilaktyczne

Gry i zabawy na boisku sportowym

- pogłębianie wiedzy na temat uzależnień –nikotynizm, alkoholizm;
- poznanie przyczyn palenia papierosów, picia alkoholu;
- uświadomienie dzieci  jak alkohol i papierosy;
-wpływają na zdrowie i zachowanie człowieka;
- zdobywanie umiejętność dokonywania wyboru z korzyścią dla swojego zdrowia;
- poznanie zasad zdrowego stylu życia.

18.07.2017.

Spacer do lasu, zbieranie materiału przyrodniczego do zajęć.

Mandala z fragmentów przyrody wokół nas.

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
- zapoznanie dzieci z nowym sposobem  komponowania pracy plastycznej;
- pobudzanie zdolności i możliwości twórczych;
- uwrażliwianie na piękno otaczającego świata, wzbudzanie przeżyć estetycznych;
- rozwijanie zainteresowań i kształcenie kreatywności.

19.07.2017.

Zajęcia biblioteczne z panią Basią Pelc

Zabawy i gry na boisku sportowym.

 

 

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania;
- rozbudzenie potrzeby czytania;
- rozwijanie wyobraźni;
 - zdobywanie wiedzy;
- rozwijanie kreatywności;
- rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej;
 - wzbogacanie słownictwa;
 - ćwiczenie umiejętności pracy w zespole;
- przekazywanie wartości i norm społecznych;
 - kształtowanie poczucia estetyki;
- rozwijanie sprawności manualnej;
- kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę;
 - ćwiczenia dokładności, staranności w pracy;
 - rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.

20.07.2017.

Dzień gier planszowych

Tęczowe dłonie – zajęcia plastyczne.

- integracja, zacieśnianie więzi międzyludzkich;
- nauka trudnej sztuki wygrywania i przegrywania;
- nauka zasad komunikacji kontrolowania emocji, dostosowywania się do porażek i przyjmowania ról społecznych;
- poznanie nowych gier planszowych.

21.07.2017.

Rajd rowerowy, ognisko!

- popularyzacja walorów przyrodniczych,krajobrazowych;
- promowanie aktywnego spędzania czasu, rozwijanie turystyki rowerowej;
 - integracja społeczności lokalnej;
- popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie