Aktualności

Plan zorganizowanych zajęć zimowych

Szczegóły
10 luty 2017
Paulina Nowocień

Plan pracy świetlicy w Grzybnicy

„ Ferie Zimowe 2017"

Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 10:00 do 16:00

Okres trwania zajęć od 13 lutego do 24 luty 2017 r.

 

Data

Tematyka zajęć/wyjazdów

Cele szczegółowe:

Poniedziałek 13.02.2017 r.

Dzień organizacyjno - integracyjny

Omówienie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć w świetlicy.

Warsztaty z Akademią pomysłów „Aerodynamika”

- przywitanie dzieci;

- zapoznanie z programem zajęć

i regulaminem;

- integracja grupy poprzez lepsze poznanie siebie nawzajem;

- budowanie wzajemnego zaufania i otwartości;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie;

- uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu nauczania,

-ćwiczenie zręczności i koordynacji ruchów, sprawdzenie zdolności obserwacji,

Wtorek
14.02.2017 r.

Zajęcia kulinarne – robimy tosty

- utrwalanie zasad higieny;

- utrwalanie zasad Savoir-vivre;

- wdrażanie do samodzielności w przygotowywaniu posiłków;

- uczenie ekonomicznego wykorzystywania produktów spożywczych (wdrażanie dogospodarności);

- wdrażanie do planowania pracy (przygotowywanie potraw zgodnie z przepisami);

- rozwijanie i doskonalenie umiejętności korzystania z książek kucharskich;

Środa
15.02.2017 r.

Wyjazd do Rosnowa na spektakl „Nie ma to jak w domu”

- rozbudzenie zainteresowań teatrem;

- wyrabianie umiejętności wypowiadania pełnym zdaniem;

- uwrażliwienie na piękno;

-wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia w tym szczególnie kontakt z teatrem- nabywanie ogłady i kultury osobistej w obcowaniu ze sztuką;

- rozwijanie postaw społecznych, współdziałania i współżycia w grupie;
- rozwijanie prawidłowych relacji interpersonalnych;

- kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni;

- rozwijanie umiejętności pracy w grupie;

Czwartek
16.02.2017 r.

Zajęcia profilaktyczne z p. Stanisławem Babińskim -  dyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno – Postresocjalizacyjnego w Darżewie

- promocja zdrowia
-przekazanie informacji  o sposobach oddziaływania nikotyny i substancji psychoaktywnych na  organizm człowieka,

-poznanie przyczyn palenia papierosów;

- poznanie znaczenie pojęcia „asertywność”.

Piątek
17.02.2017 r.

Zabawa karnawałowa

- zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i zachęcenie do jej kultywowania,
- rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej, artystycznej,
- kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie atmosfery życzliwości i współpracy
- wytworzenie pogodnego i radosnego nastroju,
- rozwijanie pozytywnych relacji w grupie.

Poniedziałek
20.02.2017 r.

Dzień gier i zabaw  

- ćwiczenie pamięci, refleksu i koncentracji uwagi,
- poszerzanie wiedzy ogólnej;
- integracja grupy
- pokazanie metod spędzania wolnego czasu
- rozwijanie uzdolnień intelektualnych;

Wtorek
21.02.2017 r.

„Niebezpieczne zawody” - Spotkanie ze strażakiem

- zapoznanie z zawodem strażaka;
- zapoznanie ze sprzętem strażackim;
- zapobiegnie negatywnym zjawiskom;

- kształtowanie systemu wartości;

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących ;

- zapoznanie dzieci z zadaniami służb;
- zorientowanych na ochronę bezpieczeństwa społecznego;

Środa
22.02.2017 r.

- Baśniowa kraina Braci Grimm

- Praca plastyczna – technika dowolna – „Mój ulubiony dzień ferii”;

- kształtowanie  rozwój własnych uzdolnień, poznawanie różnych  technik plastycznych.
- ukazywanie wartości płynących z rozwoju własnych zainteresowań,
- poznanie twórczości Braci Grimm;

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

- poznawanie języka literackiego, poszerzanie wiedzy, rozwijanie wyobraźni, mowy, myślenia, uczuć;

- wykonanie ilustracji do wybranej bajki;

- wdrażanie dzieci do uważnego słuchania tekstu czytanego;

- kształtowanie wyobraźni twórczej;

Czwartek
23.02.2017 r.

- Zajęcia kulinarne – pieczemy chrusty

- Doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni;

- usprawnianie czynności samoobsługowych;

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole;
- kształtowanie umiejętności wykonywania czynności kolejno według przepisu.
- przypomnienie przestrzegania zasad rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
- pobudzanie kreatywności uczniów

Piątek
24.02.2017 r.

Zakończenie ferii
- Gry i zabawy na boisku;
- Ognisko z kiełbaskami.

- wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego;

- zapobieganie zachowaniom naruszającym spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie);

- rozładowanie napięć i nagromadzonej energii,
wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój.;

- kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych;

- eksponowanie pozytywnych zachowań ćwiczących;

- ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie;

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kultury  fizycznej w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan może ulec zmianie
Opracowała Instruktor Paulina Nowocień