Kalendarium imprez  

sierpień 2017
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

ZAJĘCIA WAKACYJNE 2017

Szczegóły

GŁÓWNE

ZAJĘCIA WAKACYJNE 2017 (KLIKNIJ TUTAJ)

Czytaj więcej...

"WSZYSCY JESTEŚMY TACY SAMI"

Szczegóły

Udział w gminnym spotkaniu integracyjnym pn."Wszyscy jesteśmy tacy sami"

Czytaj więcej...

PLAN PRACY WAKACJE

Szczegóły

Plan pracy świetlicy wiejskiej w okresie  zajęć wakacyjnych – Grzybnica 2017

Data

Tematyka zajęć/wyjazdów

Cele szczegółowe

03.07.2017

Dzień organizacyjno-integracyjny.

Zajęcia profilaktyczne „Myślę nie- mówię nie”

- Zapoznanie z programem i regulaminem;

- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy oraz w czasie wyjazdów;

- promowanie bezpiecznych form spędzania     czasu wolnego;

- wykształcenie umiejętności współpracy;

- wypracowanie wspólnych norm i zasad; - zapobiegnie negatywnym zjawiskom

- kształtowanie systemu wartości;

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w - sytuacjach trudnych i stresujących (asertywność, empatia), panowanie nad emocjami.

04.07.2017

Spotkanie z OSP Kłanino Prezentacja sprzętu, kurs pierwszej pomocy (RKO) z wykorzystaniem fantomu.

- zapoznanie z zawodem strażaka; - zapoznanie ze sprzętem strażackim; - zapobiegnie negatywnym zjawiskom;

- kształtowanie systemu wartości;

- rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresujących; - zapoznanie dzieci z zadaniami służb zorientowanych na ochronę bezpieczeństwa społecznego; - wykształcenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

05.07.2017

Zajęcia techniczne - „Recyklingowe organizery”

- poznawanie różnych tworzyw i materiałów, umiejętność właściwego posługiwania się prostymi narzędziami i materiałami;

- nabycie umiejętności planowania pracy;

- umiejętność współdziałania w zespole;

- rozwijanie aktywności twórczej; - nabycie umiejętności oszczędnej, rzetelnej i skutecznej pracy;

- przekazywanie dzieciom wiadomości z zakresu wiedzy technicznej niezbędnej do życia we współczesnej cywilizacji.

06.07.2017

Gry i zabawy w sali

Nocka w świetlicy

- integracja grupy;      

- zapoznanie z atrakcyjnymi i bezpiecznymi formami spędzania czasu wolnego z      uwzględnieniem bezpieczeństwa; -doskonalenie sprawności fizycznej;

- nauka odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania.

07.07.2017

Zajęcia kulinarne - Pieczenie pizzy

- Edukacja żywieniowa;

- utrwalanie zasad higieny;

- utrwalanie zasad savoir-vivre. - uczenie ekonomicznego wykorzystywania produktów spożywczych (wdrażanie do gospodarności); - wdrażanie do planowania pracy (przygotowywanie potraw zgodnie z przepisami); - kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole.

10.07.2017

Zajęcia chemiczno-fizyczne Eksperymenty

- Wykorzystanie fizyki do objaśniania zjawisk obserwowanych w otaczającym świecie; - poznanie świata poprzez doświadczenia i            zabawę; - aktywna współpraca w grupie; - zainteresowanie dzieci zjawiskami;

- pogłębianie rozumienia praw chemicznych  z zakresu mieszanin substancji.

- poznanie ciekawych zjawisk i zasad, którym podlega rozdzielanie mieszanin.

11.07.2017

Zajęcia plastyczne - Ocean wersja 3D

- Rozwijanie zdolności plastycznych;

- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;

- kształtowanie wyobraźni dziecka i jego     aktywności twórczej; - uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych; - rozwijanie sprawności manualnej; - kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; - właściwa organizacja stanowiska prac , zgodna współpraca w grupie; - oszczędne gospodarowanie materiałem.

12.07.2017

Zajęcia kulinarne - „smoothies”

- wdrażanie do samodzielności    przygotowywaniu posiłków;

- doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD ułatwiającym pracę w kuchni oraz poznanie jego wszechstronnego zastosowania;

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności

  kulinarnych; - doskonalenie umiejętności oszczędnego gospodarowania pieniędzmi;

13.07.2017

Zajęcia ruchowe. Edukacyjne wyjście do lasu. Zbiór surowców do na zajęcia manualno-artystyczne. Praca plastyczna frotaż z liści.

- poznanie najbliższej okolicy i dostrzeganie jej walorów turystycznych;

- zaspokojenie potrzeb ruchowych dzieci poprzez gry i zabawy na świeżym powietrzu;

- integracja grupy i pokazanie metod spędzania wolnego czasu;

- propagowanie zdrowego stylu życia;

- wdrażanie dzieci do czynnego spędzania wolnego czasu. - integracja dzieci;

-umiejętność dobrej współpracy w grupie;

- rozwijanie umiejętności kulturalnej zabawy i dobrej współpracy w grupie;

14.07.2017

Warsztaty ceramiczne. Lukrecja – pracownia artystyczna.

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych. - rozwijanie wyobraźni dziecięcej. - rozwijanie sprawności manualnej; - kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej; - kształtowanie umiejętności zgodnej współpracy w zespole.

17.07.2017

Zajęcia kulinarne „Jogofity - deser”

- Doskonalenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD;

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego znaczenia dla rozwijającego się organizmu;

- doskonalenie umiejętności samodzielnego przygotowania deseru z zachowaniem higieny;

- znajomość obyczajów i form   grzecznościowych;

- zdobywanie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowania się;

- utrwalanie zasad savoir-vivre;

18.07.2017

Zajęcia sportowe na boisku

- Promowanie aktywnego stylu życia;

- wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego;

- propagowanie sportu na rzecz zdrowego trybu   życia;

- kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych;

- zapobieganie zachowaniom naruszającym    spójność grupy (skarżenie, kłótnie, dokuczanie);

- rozładowanie napięć i nagromadzonej energii,   wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój.;

- kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych;

- rozwijanie postawy asertywności;

- eksponowanie pozytywnych zachowań ćwiczących;

- rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ćwiczącego;

19.07.2017

Wycieczka do Dygowa Pomerania Fun Park

- Integracja grupy rówieśniczej i kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;

- upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego;

- doskonalenie sprawności fizycznej;

- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie i współodpowiedzialności;

- rozwijanie umiejętności działania;

-nauczanie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania z dala od rodziców i domu rodzinnego.

20.07.2017

Wyjazd do Koszalina (Kino + Fly Park)

- Pogadanka na temat bezpieczeństwa w czasie wycieczki autokarowej;

- integracja grupy rówieśniczej

i kształtowanie nawyku odpowiedniego zachowania w miejscach pobytu;

- doskonalenie sprawności fizycznej;

-rozwijanie wyobraźni dziecięcej, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

21.07.2017

Zakończenie wakacji. Zajęcia sportowe na boisku i ognisko

- Promowanie aktywnego stylu życia;

- wdrażanie do aktywnego i kulturalnego    spędzania czasu wolnego;

- propagowanie sportu na rzecz zdrowego trybu   życia;

- kształtowanie umiejętności umożliwiających   dbanie o własne i innych zdrowie;

- kontrolowanie własnych negatywnych zachowań i emocji w stosunku do siebie i innych;

- kształtowanie szacunku do innych osób zwłaszcza słabszych i mniej sprawnych;

- rozwijanie postawy asertywności;

- ukazywanie zasad właściwego współdziałania w grupie, w zespole;

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności ruchowych ćwiczącego;

- wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;

Plan może ulec zmianie. Opracowała instruktor Paulina Nowocień

WAKACJE

Szczegóły

ZAPRASZAMY DZIECI W WIEKU 7-13 LAT NA ZAJĘCIA WAKACYJNE

Dzień Dziecka

Szczegóły

glowneZ okazji Dnia Dziecka w dniu 02.06.2017r. na terenie rekreacyjnym w Grzybnicy, odbył się festyn dla dzieci z całego sołectwa. Podczas tego dnia, organizatorzy przygotowali gry, zabawy i konkurencje sportowe za które zawodnicy otrzymali słodkie nagrody. Dla najmłodszych zakupiono tunele z kulkami oraz gąsienicę.       Dla dzieci przygotowane również było ognisko z kiełbaskami,lody i napoje. Rodzice mogli posilić się ciastem, kawą oraz herbatą.

Czytaj więcej...

Dzień Matki

Szczegóły

glowne

26 maja to dzień szczególny, ponieważ wtedy obchodzimy Dzień Mamy. Z tej okazji dzieci z naszej świetlicy przygotowały dla swoich mam małe prezenty, w postaci kwiatów z życzeniami. Podczas zajęć kształtowano umiejętność układania oraz składania życzeń, jak również rozwijano zdolności manualne u dzieci. Kwiaty oraz życzenia zostały wykonane własnoręcznie a w dzień święta wręczone mamom.

Czytaj więcej...

"Majowy spacer"

Szczegóły

glowne

Czytaj więcej...

KAMIENNE KRĘGI- SPRZĄTANIE

Szczegóły

głowne

Czytaj więcej...

Zajęcia plastyczne w świetlicy

Szczegóły

zdjecie głowne

 

Czytaj więcej...

WIELKANOCNE KLIMATY

Szczegóły

GŁÓWNEZ okazji zbliżających się świąt, w świetlicy odbyły się zajęcia plastyczno-techniczne. Miały one na celu przybliżenie tradycji świąt Wielkanocnych oraz rozwijanie aktywności plastycznej wśród dzieci. Wspólnie z dziećmi wykonaliśmy palmy wielkanocne, kartki, oraz mini dekoracje świetlicy. Udział w tego typu zajęciach to nie tylko praca i nauka, ale przede wszystkim przyjazna i ciepła atmosfera integrująca naszą grupę.

Czytaj więcej...

"WIOSNA"

Szczegóły

grzybnica

Czytaj więcej...

Ferie zimowe

Szczegóły

FERIE Ania2017

Sprawozdanaie z zajęć zimowych (Kliknij)

Z wizytą w bibliotece

Szczegóły

20170215 143757

Spotkanie w bibliotece (kliknij)

Zajęcia kulinarne

Szczegóły

Zajęcia kulinarne 07Dnia 23.02.2017 r. w naszej świetlicy odbyły się zajęcia kulinarne, podczas których robiliśmy faworki. Z pomocą przyszła nam jedna z mam, która zadbała o to by zajęcia odbyły się w sposób profesjonalny. Przypomniała o higienie, bezpieczeństwie oraz przekazała wiele ciekawostek związanych z wypiekami. Dzieci miały okazję wykazać się zdolnościami manualnymi oraz kreatywnością tworząc oryginalne kształty z ciasta.

Czytaj więcej...

Zajęcia profilaktyczne

Szczegóły

Zajęcia profilaktyczne 02Dnia 16.02.2017 r. naszą świetlicę odwiedził Pan Krzysztof Babiński z Ośrodka Rehabilitacyjno-Postresocjalizacyjnego w Darżewie. Poprowadził on zajęcia profilaktyczne podczas, których dzieci zapoznały się z pojęciami: alkoholizm i narkomania. Dowiedziały się jaki wpływ mają używki na organizm człowieka, jakie są przyczyny, przebieg i skutki uzależnień. Zajęcia były bardzo ciekawe, dzieci wykazały się bardzo dużą aktywnością w rozmowie oraz wykonały plakaty pt. STOP uzależnieniom.

Czytaj więcej...

Aerodynamika

Szczegóły

Aerodynamika 14Dnia 13.02.2017 r. w świetlicy odbyły się zajęcia, które poprowadziła Fabryka Pomysłów z Koszalina. Goście zaprezentowali dzieciom zajęcia pt. „Aerodynamika". Świetliczaki poznały znaczenie tematu zajęć oraz wykonały doświadczenia, związanie z ruchem gazów, a także ruchu ciał stałych w ośrodku gazowym i sił działających na nie. Zajęcia przysporzyły nie tylko wiele radości, ale również rozbudziły zainteresowania i chęć zgłębiania się w dziedzinie fizyki.

Czytaj więcej...

Plan zorganizowanych zajęć zimowych

Szczegóły

Plan pracy świetlicy w Grzybnicy

„ Ferie Zimowe 2017"

Zajęcia będą odbywały się w godzinach od 10:00 do 16:00

Okres trwania zajęć od 13 lutego do 24 luty 2017 r.

Czytaj więcej...

Laurka dla babci i dziadka

Szczegóły

Dnia 16.01.2017 r. na zajęciach plastycznych, które odbyły się w naszej świetlicy dzieci przygotowały dla swoich ukochanych dziadków i babć kartki z życzeniami. Podczas zajęć dzieci wykazały się dużą pomysłowością i zaangażowaniem, a powstałe laurki na pewno przysporzyły wiele uśmiechów.

„To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie.
Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość,
poczucie humoru, komfort, lekcje życia.
Oraz, co najważniejsze, ciasteczka".
Rudolph Giuliani

Dzień babci i dziadka 01Dzień babci i dziadka 02

Ferie

Szczegóły

FERIE

Punkt biblioteczny

Szczegóły

Punkt biblioteczny w Grzybnicy 2

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie