Kalendarium imprez  

marzec 2019
P W Ś C Pt S N
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Aktualności

PLAN ZORGANIZOWANYCH ZAJĘĆ ZIMOWYCH

Szczegóły

PLAN PRACY W CZASIE ZORGANIZOWANEGO WYPOCZYNKU ZIMOWEGO

ŚWIETLICA „ISKIERKA” W BONINIE

13-24 LUTY 2017 ROK 

Data

Tematyka zajęć/wyjazdów

Cele szczegółowe

13.02.2017

Dzień organizacyjny

- omówienie programu zimowiska
- opracowanie regulaminu
- pogadanka na temat „ Bezpieczne ferie”'
- wspólna zabawa mająca na celu integrację grupy
- wzbudzenie wrażliwości na potrzeby innych osób

14.02.2017

Dzień Świętego Walentego

-kształtowanie umiejętności pracy zespołowej -zajęcia artystyczne -rozwijanie wyobraźni                                    -integracja grupy zróżnicowanej wiekowo    -śmiech jest dobry na wszystko                  -wspólna zabawa

15.02.2017

Wyjazd do Koszalina

- seans w kinie

- zwiedzanie fabryki bombek

- rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów
-wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych

- przełamanie strachu oraz niepewności

16.02.2017

Wyjazd na basen

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych;

- wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych;

- propagowanie sportu na rzecz zdrowego trybu

  życia;

- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci z terenu

  gminy Manowo;

- kształtowanie umiejętności umożliwiających

  dbanie o własne i innych zdrowie;

- wyposażenie dzieci w podstawowy zasób

  umiejętności ruchowych, umożliwiających udział

  w pływaniu rekreacyjnym;

- wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania

  czasu wolnego.

17.02.2017

Zajęcia kulinarne

- pogadanka na temat „Zdrowy tryb życia”
 - zdobywanie doświadczeń we wspólnym planowaniu i współdziałaniu
- zdobywanie umiejętności komponowania jadłospisu ze zdrowych produktów

- rozwijanie zainteresowań kulinarnych

- doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowania się

- uczenie ekonomicznego wykorzystywania produktów

- nauka współdziałania

20.02.2017

Zajęcia sportowe

-gry i zabawy świetlicowe

turniej tenisa stołowego
- zdobywanie umiejętności radzenia sobie z porażką
-  bezpieczna zabawa
- budowanie współdziałania integracji w grupie
- poznawanie swoich mocnych stron

21.02.2017

Dzień Teatralny

Spektakl „Bazyliszek”

- rozwijanie kreatywności

-  pobudzanie  wyobraźni

- obserwowanie siebie nawzajem, -współpraca i partnerstwo
- rozwijanie swoich umiejętności i odkrywanie talentów
-  zabawa „Jestem aktorem”

22.02.2017

Wyjazd do Koszalina

- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku

- poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia kulturalnego
-seans w kinie

- rozbudzenie wyobraźni

- zwiedzanie fabryki pluszaków

23.02.2016

Nocka na świetlicy

-”Nie daj się stresowi” zajęcia profilaktyczne
-  uwalnianie negatywnych emocji
- uczenie się metod rozładowania napięcia
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do grupy

- dyskoteka
- wspólne przygotowanie kolacji
- doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu

- pogadanka na temat „Jak zachować się przy stole”
- budowanie współdziałania integracji w grupie
- tworzenie klimatu sprzyjającego współpracy

23.02.2017

Zakończenie
„Pożegnania nadszedł czas”

- toaleta poranna
- przygotowanie śniadania
- podsumowanie półkolonii
- słodki poczęstunek
- wręczenie upominków

Plan może ulec zmianie                                         Opracowała: Instruktor Jolanta Lemm

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie