Kalendarium imprez  

maj 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Promocja czytelnictwa

Świat oczami młodych - Czas na zdrowie

Szczegóły

Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 19W czerwcu br. dzieci i młodzież ze świetlic i bibliotek działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie zostały zaproszone do konkursu „Świat oczami młodych - czas na zdrowie". Organizatorem konkursu jest Fundacja BOŚ oraz Poczta PolskaS.A, a jego celem „przybliżenie dzieciom tematyki zdrowego stylu życia, na który składa się przede wszystkim odpowiednie żywienie (z naciskiem na żywność ekologiczną) oraz aktywność fizyczną" – (cyt.: www.oczamimlodych.pl/regulamin). Z terenu naszej gminy do konkursu przystąpiło18 uczestników z Manowa, Rosnowa i Wyszewa. Koordynatorzy konkursu przed wykonaniem prac zapoznali dzieci z zasadami konkursu, przeprowadzili dyskusję nt. znaczków pocztowych oraz zajęcia prozdrowotne. Prace konkursowe, które napłynęły z terenu gminy zostały wyeksponowane na wystawie zorganizowanej przez bibliotekę publiczną w Rosnowie, gdzie mogą je podziwiać nasi mieszkańcy. Do wyłonienia trzech najlepszych prac została powołana trzyosobowa komisja konkursowa (Magdalena Filiopwicz, Paulina Gryniewicz, Sylwia Olesiak), która oceniła prace pod względem: zgodności z tematem, kreatywności i staranności wykonania. Prace następnie zostały przesłane do organizatora, gdzie „Komisja Sędziowska składającą się z przedstawicieli Organizatorów tj. Fundacji Banku Ochrony Środowiska i Poczty Polskiej S.A. oraz specjalistów w zakresie projektowania graficznego dokona ostatecznej oceny i przyzna nagrody zwycięzcom. Decyzje Komisji Sędziowskiej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. Komisja Sędziowska (jeśli uzna za zasadne) może wnioskować do Organizatorów o przyznanie dodatkowych nagród. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany kwoty ogólnej nagród oraz sposobu jej rozdziału.


WYNIKI
Pełna lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie Konkursu w ciągu 4 tygodni od zakończenia terminu przesyłania prac konkursowych.
NAGRODY
Nadesłane na konkurs prace poddane zostaną ocenie Komisji Sędziowskiej, która przyzna:
- 3 nagrody główne
- 10 wyróżnień
Nagrodę zdobędzie także praca najlepiej oceniona przez Internautów.
Łączna wartość nagród wynosi 10 tysięcy złotych.
Na bazie zwycięskich prac konkursowych Poczta Polska S. A. przygotuje i wyda 3 znaczki w formie arkusika trzy-znaczkowego, promujące zachowania prozdrowotne z zakresu prawidłowego żywienia oraz aktywności fizycznej. Znaczki zostaną wydane w październiku 2017 roku.
NAGRODY GŁÓWNE
• dla 3 najlepszych prac konkursowych
• wydanie w październiku 2017 roku przez Pocztę Polską S.A. 3 znaczków pocztowych w formie arkusika trzyznaczkowego w nakładzie nie mniejszym niż 80 tysięcy sztuk. Znaczki zaprojektowane będą przez Pocztę Polską S.A. na podstawie prac konkursowych, którym przyznano nagrody główne;
• nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 3000 PLN brutto (1000 PLN brutto dla każdego projektu), dla: uczestników Konkursu (autorzy nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek, z których nadesłano prace konkursowe.
WYRÓŻNIENIA
• dla 10 prac konkursowych
• nagrody rzeczowe o łącznej wartości do 7000 PLN brutto (słownie: siedem tysięcy złotych), dla: uczestników Konkursu (autorów nagrodzonych prac konkursowych) oraz Koordynatorów Placówek, z których nadesłano prace konkursowe.
NAGRODA INTERNAUTÓW
• dla 1 pracy konkursowej wyłonionej w głosowaniu internautów,
• nagroda rzeczowa o wartości do 400 PLN brutto (słownie: czterysta złotych), dla Uczestnika Konkursu (autora nagrodzonej pracy konkursowej),
• nagroda internautów zostanie przyznana uczestnikowi, którego praca konkursowa uzyska najwięcej głosów w głosowaniu Internautów, a która nie została nagrodzona lub wyróżniona przez Komisję Sędziowską." (cyt.: www.oczamimlodych.pl/nagrody).

 Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 04Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 01Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 02Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 03Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 05Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 06Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 07Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 08Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 09Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 10Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 11Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 12Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 13Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 14Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 15Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 16Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 17Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 18Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 19Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 20Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 21Świat oczami młodych-Czas na zdrowie 22

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie