Kalendarium imprez  

czerwiec 2019
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Promocja czytelnictwa

Konkurs "Moje najpiękniejsze wspomnienie z wakacji".

Szczegóły

Konkurs "Moje najpiękniejsze wspomnienie z wakacji"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie mieszkańców Manowa oraz czytelników Biblioteki Publicznej w Manowie - dzieci i młodzież w wieku 6-17 lat.

Termin składania prac uległ zmianie - prosimy o ich nadesłanie/dostarczenie do 12 września br.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna Gminy Manowo Filia w Manowie.
2. Sponsorem nagród jest Rada Sołecka w Manowie.
3. Celem konkursu jest rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej oraz popularyzacja czytelnictwa.
4. Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z miejscowości Manowo oraz dla czytelników Biblioteki Publicznej w Manowie. Wiek uczestników: 6 – 17 lat.
5. Czas trwania konkursu 18.07.2017r. – 12.09.2017r.
6. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: literackiej (tekst, wiersz, opowiadanie, itd.) i plastycznej (format i technika pracy dowolna).
7. Uczestnik może stworzyć jedną lub kilka prac literackich i/lub plastycznych.
8. Do pracy/prac należy dołączyć zgłoszenie uczestnika wraz z oświadczeniem opiekuna. To wszystko prosimy wysłać na adres Biblioteka Publiczna Gminy Manowo Filia w Manowie, 76-015 Manowo 37 lub dostarczyć osobiście do biblioteki. Wzór zgłoszenia i oświadczenia jest dostępny poniżej, można je także otrzymać i wypełnić na miejscu w bibliotece).
8. Jury konkursu powołane przez organizatora, wybierze najciekawsze prace, które zostaną nagrodzone. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania.
9. Ogłoszenie wyników konkursu, odczytanie i prezentacja prac oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 15.09.2017r. o godzinie 16:30 w Bibliotece Publicznej Gminy Manowo Filia w Manowie. Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu do przybycia.
10. Wyniki konkursu wraz ze zdjęciami ze spotkania podsumowującego zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie http://www.gok-wyszewo.pl/ oraz w portalu społecznościowym Facebook na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Wyszewie-800496543323324/
11. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć uczestników na potrzeby realizacji konkursu.
12. Prace z chwilą nadesłania/dostarczenia stają się własnością organizatora.

 

 

 

Zgłoszenie na konkurs „Moje najpiękniejsze wspomnienie z wakacji":

Imię i nazwisko uczestnika ...............................................................................
Wiek .................................................................................................................
Adres zamieszkania .........................................................................................
Telefon kontaktowy do opiekuna ......................................................................

 

Oświadczenie opiekuna/rodzica:

Dziecko jest autorem pracy, posiada do niej prawa autorskie, nie naruszające praw autorskich osób trzecich.
Zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu i go akceptuję.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez organizatora konkursu zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na publikację (również w Internecie) pracy dziecka i nie domagam się żadnego wynagrodzenia z tego tytułu.

...................................................................
Data i czytelny podpis opiekuna.

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie