Kalendarium imprez  

wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Promocja czytelnictwa

Konkurs

Szczegóły

Konkurs letni s2019

REGULAMIN

 Regulamin konkursu „ Najlepszy Czytelnik Lata 2019"

1. Organizator
Organizatorem konkursu „Najlepszy Czytelnik Lata 2019" jest Biblioteka Publiczna Gminy
Manowo w Wyszewie oraz jej filie w Boninie, Manowie.
2. Cele konkursu:
- popularyzacja literatury wśród dzieci i młodzieży;
- promocja działań oraz projektów realizowanych przez Biblioteki;
- zachęcenie dzieci i młodzieży do korzystania z usług Bibliotek Gminy Manowo;
- rozwijanie twórczości plastycznej, wyobraźni i kreatywności uczestników konkursu.
3. Adresaci konkursu
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat z terenu Gminy Manowo.
4. Warunki uczestnictwa:
- uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat, posiadający własną kartę
czytelnika w Bibliotekach Publicznych Gminy Manowo;
- warunkiem udziału w konkursie jest wypożyczenie i przeczytanie jak największej ilości książek
oraz wykonanie do każdej z nich jednej ilustracji (technika dowolna, format A4) w czasie trwania
konkursu;
- wypełnienie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka zgody uczestnictwa w konkursie.
5. Terminy:
- czas trwania konkursu 01.07.2019 - 31.08.2019 (wykluczając urlopy pracowników poszczególnych
bibliotek);
- rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie września br.;
- informacja o wynikach konkursu będzie dostępna na http://www.gok-wyszewo.pl/ oraz
w siedzibach Bibliotek.
6. Kryterium oceny
Komisja konkursowa przyzna punkty za:
- liczbę wypożyczonych i przeczytanych książek (1 książka = 1 punkt);
- wykonane ilustracje – (Komisja Konkursowa przyzna od 0,5 do 2 punktów za jedną pracę);
- podczas oceny wykonanych ilustracji komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria oceny
prac: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, oryginalność, staranność
wykonania i stopień trudności.
7. Nagrody
Nagrody rzeczowe przyznane będą dla czterech osób, które zajmą kolejno I, II, III i IV miejsce.
8. Uwagi końcowe
- zgodnie z regulaminem Bibliotek jednorazowo można wypożyczyć 6 książek;
- prace z chwilą dostarczenia do Organizatora stają się jego własnością;
- wszystkie prace powinny być zaopatrzone w imię, nazwisko i wiek autora oraz tytuł (powiązany
z tytułem danej książki);
- wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptację niniejszego Regulaminu i wyrażeniem
zgody na publikowanie danych osobowych w związanych z Konkursem celach promocyjnych
Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2015 r. 2135).
- autorzy prac wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich w mediach elektronicznych i drukowanych;
- decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje do niej odwołanie.

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie