BIP  

Biuletyn Informacji Publicznej

   

Kalendarium imprez  

luty 2020
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Artykuły

Plan pracy

Szczegóły

Plan pracy świetlicy wiejskiej w okresie zorganizowanych zajęć zimowych

 

 

Data

Tematyka zajęć/wyjazdów

Cele szczegółowe

01.02.2016

Dzień organizacyjny. Zajęcia profilaktyczne „ Uzależnienie od komputera, telefonu, tabletu  

- zapoznanie z programem i regulaminem;

- omówienie zagadnienia czym jest uzależnienie
- poznawanie korzyści płynących z prawidłowego
  korzystania z komputera i Internetu ,

- wpływ niebezpiecznych stron internetowych na
  psychikę i zachowanie  

- objawy uzależnienia od komputera, telefonu

- ankieta uświadamiająca stopień uzależnienia

02.02.2016

Zajęcia kulinarne

- edukacja żywieniowa,

- zajęcia integrujące rodziców i dzieci

- rozwijanie zainteresowań i umiejętności

  kulinarnych;

- poznanie zasad zdrowego odżywiania i jego

  znaczenia dla rozwijającego się organizmu;

- zdobywanie umiejętności przygotowywania

  tostów;

- doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu

  oraz kulturalnego zachowania się;

- kształtowanie umiejętności przyrządzania

  posiłków z zachowaniem higieny.

03.02.2016

Zajęcia Zumba prowadzone przez instruktora Annę Wojnarowską

- kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i
  ekspresji ruchowej

 - rozwijanie sprawności fizycznej,

- propagowanie zdrowego stylu życia,

- świadome czerpanie radości ze wspólnej zabawy,

- kształtowanie i rozwijanie podstawowych cech

  motorycznych,

- wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji
  lewa – prawa strona ciała,

- rozładowanie zmęczenia i napięcia,

- kształcenie zdolności  rytmiczno - tanecznych.

04.02.2016

Karigami , orgiami  - tworzymy z papieru

- rozwijamy zdolności plastyczne,

- poznawanie różnych sposobów spędzania wolnego
  czasu,

- wyrabianie wrażliwości estetycznej,

- rozwijanie zdolności poznawczych i manualnych
  prowadzących do rozbudowy zainteresowań sztuka
  orgiami,

- odkrywanie radości tworzenia piękna,

05.02.2016

Zabawa karnawałowa

- zapoznanie dzieci z tradycją zabawy karnawałowej i
  zachęcenie do jej kultywowania;

 - rozwijanie aktywności ruchowej, muzycznej,
   artystycznej ;

 - kształcenie umiejętności wspólnej zabawy, tworzenie
  atmosfery życzliwości i współpracy oraz pozytywnych
  relacji w grupie;

 - kształcenie  umiejętności współorganizowania imprezy
  poprzez włączenie dzieci w działanie przygotowawcze;

 - radość ze wspólnej zabawy i współzawodnictwa dzieci

08.02.2016

Zajęcia profilaktyczne

Uzależnienie od papierosów

- promocja zdrowego stylu życia wolnego od tytoniu i
  innych środków uzależniających.
- przekazanie informacji o przyczynach, dynamice
  skutkach uzależnienia od tytoniu,
- uświadomienie zagrożeń, jakie niesie nałóg palenia
  papierosów,
- uświadomienie roli reklamy i antyreklamy w zmianie
  stylu życia, 
- podkreślenie korzyści wynikających z rzucenia palenia
  papierosów, 
- uświadomienie skutków nikotynizmu biernego.
- wskazanie najczęstszych powodów dla których młodzi
  ludzie sięgają po papierosy
- ukazanie społecznych i zdrowotnych skutków palenia
  papierosów przez młodzież
- uświadomienie zasad zdrowego stylu życia (sport,
  odżywianie, zainteresowania itp.)

09.02.2016

Wyjazd na basen

- kształtowanie nawyków prozdrowotnych;
- wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych;
- propagowanie sportu na rzecz zdrowego trybu życia;
- krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci
- kształtowanie umiejętności umożliwiających
  dbanie o własne i innych zdrowie;
- wyposażenie dzieci w podstawowy zasób
  umiejętności ruchowych, umożliwiających udział
  w pływaniu rekreacyjnym;
- wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania
  czasu wolnego.

10.02.2016

Zajęcia plastyczne  – EMOCJE

- wspieranie aktywności plastycznej poprzez
  wyposażanie dzieci w różne środki wyrazu;
- rozwijanie sprawności manualnej i percepcyjnej;
- rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych;
- stworzenie możliwości swobodnego wyrażania
  wrażeń i uczuć w różnych formach plastycznych;
- wspomaganie rozwoju emocjonalnego i
  motywowanie do samodzielnych rozwiązań
  twórczych;

11.02.2016

Warsztaty teatralne

- umiejętność tworzenia wypowiedzi,
- ekspresja przez sztukę ,
- kształtowanie   umiejętności  analizy i interpretacji
  tekstów ,
- wspomaganie rozwoju młodego człowieka,
- uwrażliwianie młodego człowieka na  potrzeby
  otaczającego świata
- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu
  kulturalnym społeczeństwa. 

12.02.2016

Wieczór  z filmem

- rozwijanie potrzeb kulturowych uczniów.
- poszerzanie zainteresowań filmem,
- zapoznanie uczniów z historią kinematografii polskiej i
  światowej,
- zapoznanie z rodzajami i gatunkami filmowymi, 
- przedstawienie konstrukcji budowy filmu,
- kształtowanie umiejętności odczytywania języka filmu,
- kształtowanie umiejętności analizy dzieła filmowego,
- świadomy odbiór tekstów kultury,
- kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji,
- kształcenie potrzeby autorefleksji,
- wspieranie rozwoju emocjonalnego,
- uwrażliwienie na losy bohaterów filmowych,
- rozwijanie wrażliwości na piękno obrazu i dźwięku,
- kształtowanie wrażeń estetycznych,
- wypowiedzi własnej opinii na forum publicznym,
- uczenie tolerancji i otwartości na poglądy innych.

Plan może ulec zmianie

Opracowała: Instruktor Anna Górna

 

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie