BIP  

Biuletyn Informacji Publicznej

   

Kalendarium imprez  

luty 2019
P W Ś C Pt S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Artykuły

Plan pracy

Szczegóły

Plan pracy świetlicy wiejskiej w okresie zorganizowanych zajęć zimowych

 

Data

Temat zajęć

Cele

02.02.2016

Zajęcia taneczne  z trenerem tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży – Paulina Gryniewicz (trener zespołów  Magnez, Just Dance, Flex, Diamenciki, Motylki – działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wyszewie)

-rozwijanie zainteresowań;

- aktywne spędzanie czasu wolnego;

- nauczenie i doskonalenie różnych form aktywności ruchowej;

- rozwijanie wrażliwości na muzykę i ruch;

- kształcenie estetyki ruchowej;

- doskonalenie poczucia rytmu;

- budzenie wiary we własne możliwości;

-pokonywanie tremy i nieśmiałości;

- czerpanie radości z udziału w zajęciach.

08.02.2016

Zajęcia „JUDO” prowadzone przez  trenera Pana  Mirosława Pawlaka w Rosnowie

- nauka umiejętności ruchowych z zakresu Judo,

- podanie podstawowych wiadomości z teorii Judo,

- nauka i przyswojenie umiejętności technicznych

i taktycznych niezbędnych do zajęć Judo,

- współpraca pozytywna i komunikacja w grupie w trakcie treningu,

- wszechstronny rozwój sprawności fizycznej dzieci

 i młodzieży ,

- nawyki do zdrowego trybu życia i wyrabianie sprawności z zakresu potrzeb ruchu,

09.02.2016

ODLOTOWA PRZYGODA – film animacyjny ( film przedstawia historię dwunastoletniego wnuka, byłego astronauty, który  postanawia przeszkodzić złemu miliarderowi w ukradzeniu

z księżyca ważnych zasobów mineralnych i zniszczeniu flagi postawionej tam przez załogę Apollo 11)

- przygotowanie dzieci do świadomego, aktywnego, odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym;

-kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej (edukacja medialna),

- kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu,

-kształtowanie wrażliwości estetycznej przez kontakt z twórczością dla dzieci,

 -wdrażanie do poprawnego zachowania

w miejscach publicznych.

10.02.2016

Wyjazd do Gdyni –

Centrum nauki „Eksperyment” nowoczesne centrum przekazujące w sposób ciekawy

i interaktywny naukową wiedzę z dziedzin biologii, fizyki, chemii.

Park trampolin „Jumpcity”

- kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów oraz doświadczeń naukowych,

- przybliżenie dzieciom zasad optyki, emisji dźwięków, poznanie tajemnic ludzkiego ciała

 i przyrody

- nauka myślenia przyczynowo – skutkowego,

-  uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu nauczania,

-ćwiczenie zręczności i koordynacji ruchów, sprawdzenie zdolności obserwacji,

-podnoszenie sprawności fizycznej,

-upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,

- poprawa stanu zdrowia dzieci,

- podnoszenie kondycji zdrowotnej i sprawności fizycznej

11.02.2016

Nocne Kino w świetlicy (nocka)

-ukazanie różnych sposobów zagospodarowania wolnego czasu,

-kulturalne spędzenie wolnego czasu,

-integracja dzieci,

12.02.2016

Zajęcia profilaktyczne „Nie dziękuję, nie palę!” – konkurs między świetlicowy, pogadanka

 i przygotowanie scenki na dany temat,

Wspólne ognisko integracyjne

 z innymi świetlicami

Zajęcia animacyjne prowadzone przez profesjonalnych Animatorów Agencji  Artystycznej  „ROMA” – TAJEMNICE WIKINGA TEODORA 

- rozwijanie samodyscypliny, samokontroli

 w postępowaniu, rozwijanie inwencji twórczej, aktywnej postawy, motywacja uczestników do zmiany sposobu spędzania wolnego czasu,

- rozwijanie zdolności interpersonalnych,

- stworzenie okazji do wzajemnego poznania się dzieci ,

- nawiązanie bliższych kontaktów,

- budowanie wzajemnego zaufania, zachęty

 i wsparcia

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie